26 januari 2024

Renoveringen av Tobisviksbadet fortsätter enligt planerna

Byggarbetet har drabbats av vissa förseningar på grund av hårt väder, eftersom många av arbetena är väderberoende. Men extra resurser har satts in och renoveringen av Tobisviksbadet fortsätter därför att följa tidsplanen. Beräknat datum för slutbesiktning är fortfarande oförändrat.

Tobisviksbadet under renovering. En tom betongbassäng och vid sidan av den ligger dräneringsrör på sand. I bakgrunden syns grävmaskiner och en vit byggnad för omklädningsrum.

Vattenrening och renovering parallellt

På Tobisviksbadet pågår både vattenrening och byggdel för fullt och entreprenören håller tidplanen som de ska. Vattenreningsentreprenör och byggentreprenören arbetar tillsammans.

Renoveringen av den stora bassängen framskrider. Den befintliga färgen på botten av bassängen har slipats bort och man förbereder nu för att sätta upp ett ”arbets-tält” över bassängen. Tältet behövs när entreprenören ska börja sätta en ny liner, det vill säga insidan av bassängen, på plats. Tältet skyddar arbetsområdet från väder och vind under installationen och medför att man kan hålla en jämn arbetstemperatur.

Vad gäller arbetet med vattenreningen så är all betong färdiggjuten och entreprenören jobbar med att dra in ledningar för vattenreningen. Man utför just nu även förberedande arbete för att få sandfilter (vattenreningsfilter) på plats.

Bakgrunden till renoveringen är att det i september 2022 skedde en vattenläcka in till bassängens teknikrum, vilket medförde att all utrustning och elektronik i teknikrummet för förstördes. I samband med renovering av teknikrummet utförs ytterligare renoveringar av badet i stort.

Korsavadshallens yttertak rivs

I simhallen på Korsavad är den invändiga byggställningen nu färdigmonterad och rivningen av det befintliga yttertaket har påbörjats och går framåt. Halva rivningen är klar och montage av de nya limträbalkarna har påbörjats.

När Korsavadshallen kan öppna är ännu inte fastställt. Renoveringen påbörjades hösten 2022 när det uppdagades att takkonstruktionen på badhuset var i dåligt skick. När den dåvarande projektgruppen skulle påbörja undersökningar inför renoveringen hittade de fler brister i fastigheten som behövde åtgärdas.

Följ renoveringen

Löpande uppdateringar kring renoveringen och ombyggnationen av de två baden hittar du på vår sida Bassängbad. Här hittar du även bakgrund och kontaktuppgifter om du vill veta mer.