29 januari 2024

Stranden i Knäbäckshusen avstängd 2024

Under stormen Babet den 20–21 oktober 2023 fick stranden i Knäbäckshusen omfattande skador. En stor del av stranden spolades bort, träd föll, och både slänten och trappan rasade. Slänten är fortfarande instabil, vilket innebär att vi inte kan återuppbygga trappan före sommaren. Vi ber medborgare och besökare att inte beträda slänten så att naturen får möjlighet att återhämta sig.

En bild av den övre delen av ett trappräcke. Trappan är borta och kvar är en stor sandbrant. Träd visas och till vänster syns stranden och vattnet. Ovanför branten står kommunpersonal i gula västar och inspekterar skadorna.

Varför är stranden avstängd?

Trappan är borta och risken för nya ras i slänten är stor. Det finns både träd och stenar som riskerar att rasa ner.

Varför kan inte en ny trappa byggas till sommaren?

På grund av den fortsatta rörelsen i slänten är det inte möjligt att nu bygga en trappa på samma plats. En ny trappa på annan plats skulle kräva en strandskyddsdispens, något som handläggs av länsstyrelsen då området omfattas av både landskapsbildsskydd och strandskydd. Handläggningstiden hos länsstyrelsen är idag tolv månader.

Är det säkert att vistas på stranden eller nära det rasade området?

Nej, det är riskabelt att vistas i området vid Knäbäckshusen eftersom träd kan falla längs strandlinjen.

När kan stranden öppna igen?

Vårt mål är att öppna stranden igen till sommaren 2025, men detta beror på möjligheten att bygga en ny trappa och på hur stranderosionen utvecklas.

Påverkas andra tjänster eller faciliteter i närheten?

Parkering och toaletter kommer att ha samma öppettider som föregående sommar eftersom det är en vanlig plats att ansluta till Skåneleden för vandring till exempelvis Stenshuvud.

Hur arbetar kommunen med situationen?

Vi är på plats regelbundet för att bedöma risker och utforskar olika lösningar för tillgången till stranden.

Kan jag bidra praktiskt till att påskynda öppnandet av stranden?

Nej, då slänten fortsätter att rasa finns det inte en praktisk lösning för trappan i dagsläget. Det bästa sättet du kan hjälpa till på just nu är att undvika att beträda slänten. Genom att göra det ger du växtligheten en chans att återetablera sig, vilket bidrar till att stabilisera området.

Vilken inverkan har stängningen på lokal turism och näringsidkare?

Stängningen kommer att öka trycket på andra stränder i närheten, vilket kan påverka den lokala turismen och näringsidkarna i de områdena.

Klicka här för att läsa mer om våra fina stränder i kommunen.

Var kan jag hitta uppdaterad information?

Besök vår hemsida för den senaste informationen om situationen.