30 januari 2024

Arbetsplatskriminalitet i fokus vid gemensam tillsyn

I samverkan med flera myndigheter genomfördes en myndighetsgemensam tillsyn på flera företag i Simrishamns kommun i syfte att komma åt arbetsplatskriminalitet.

Förstoringsglas som ligger ovanpå en miniräknare.

Under vecka fyra genomfördes en myndighetsgemensam tillsyn på flera företag i Simrishamns kommun. Tillsynen skedde i samverkan med flera myndigheter under samordning av kommunen och Lokalpolisområde Ystad. Syftet var att komma åt arbetsplatskriminalitet.

Det var ett flertal myndigheter som deltog för att, utifrån sina respektive myndighetsuppdrag, oannonserat besöka och utöva tillsyn hos lokala företag. Modellen är utarbetad och använd sedan tidigare för att komma åt arbetsplatsrelaterad brottslighet, som exempelvis illegal arbetskraft, skattebrott eller olaglig försäljning av tobak och alkohol.

Myndighetsgemensamma tillsyner kommer att ske i alla fem kommunerna i lokalpolisområdet. Först ut var Tomelilla och förra veckan var det Simrishamns kommuns tur.

De objekt som fick myndighetsbesök hade valts genom den lokala lägesbild som polisen tillsammans med kommunen regelbundet tar fram. I lägesbildsarbetet medverkar även miljöförbundet och räddningstjänsten.

Resultatet från tillsynen sammanställs just nu och sekretess råder i vissa delar. Dock går det redan nu att säga att ett flertal verksamheter behöver åtgärda brister, medan andra klarade sig utan anmärkning. Fler tillsynstillfällen planeras genomföras inom kort.

Polisens uppdrag under tillsynen är i första hand att säkerställa en trygg arbetsmiljö för samtliga medverkande.

- Tillsynen gick lugnt till väga på de flesta ställena. Från polisens sida ser vi oerhört positivt på det arbete vi genomför i samverkan, säger Birthe Parkhagen, kommunpolis i Simrishamn.

 

Fakta

Deltagande myndigheter vid tillsynen: Lokalpolisområde Ystad, gränspolisen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Sörf/räddningstjänsten, Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Simrishamns kommun.