1 februari 2024

Hur vill du att vår kommun ska se ut år 2040?

Nu finns det möjlighet att lämna dina önskemål och visioner för utvecklingen av framtidens Simrishamns kommun för nu har vi satt igång arbetet med en ny översiktsplan!

En asfalterad väg kurvar sig fram mellan två rapsfält. Längre fram på vägen cyklar en cyklist. Längre fram till höger syns en klunga nyutslagna träd och bakom dem skymtas ett vitt hus.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som med kartor och text visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Översiktsplanen ska exempelvis visa var det bör byggas nya områden för bostäder och verksamheter, var det behövs nya gång- och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation.

Hur kan jag påverka, göra min röst hörd?

Det finns en digital karta, en ”dialogkarta”, där du kan berätta om dina tankar och idéer och även markera dem på en karta.

Vi vill fånga dina goda förslag och idéer om vår kommuns utveckling. I fokus är att lyfta platser som är uppskattade och lokalisera platser som har potential att utvecklas.

Var finns dialogkartan?

Du hittar dialogkartan här på internet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur gör jag?

I kartan markerar du platser som du tycker är bra idag och platser där du har ett förslag på något som kan bidra till en ännu trevligare kommun. För att lägga till en punkt väljer du mellan ”Bra” och ”Förslag” och klickar på den valda platsen i kartan.

Jag har lämnat synpunkter sedan tidigare om Simrishamns stad?

Lämnade du synpunkter på utvecklingen av Simrishamns stad i fjol? Då hittar du dem redan inlagda i kartan!

Hur länge är kartan öppen?

Den kommer att vara öppen för förslag och synpunkter till och med den 30 april i år.

Vad händer sedan?

Efter den 30 april kommer alla förslag att gås igenom och en sammanställning görs över vilka förslag som är möjliga att använda i översiktsplanen.

Frågor?

Frågor om den nya översiktsplanen och dialogkartan besvaras av översiktsplanerare Ann-Sofie Pellas: annsofie.pellas@simrishamn.se, 0414-81 92 52. Du hittar också mer information om arbetet med den nya översiktsplanen här på hemsidan.