19 februari 2024

Om yttrandefrihet, censur och ett öppet demokratiskt samhälle på biblioteket

Under hela 2024 kommer biblioteket i Simrishamn att fokusera på temat ”Öppenhet” i form av debatter, författarsamtal och andra programpunkter, för både barn och vuxna.

En person sitter i en grön soffa på ett bibliotek. I förgrunden syns en affisch  på Dawit Isaak. I bakgrunden syns en grön växt och bokhyllor.

Det öppna och demokratiska samhället blir alltmer sällsynt. Detta enligt rapporter och undersökningar (bland annat senaste SOM-undersökningen) som unisont pekar på demokratins dalande status i världen. Knappt en tredjedel av världens länder är demokratier. Och folk i väst tycker inte heller att ett demokratiskt styrelseskick är lika viktigt som tidigare. Ju längre tid som passerat mellan andra världskriget och ens födelseår, ju mindre vikt tillskriver man demokrati. Sverige är inget undantag.

- Vi är mer polariserade än tidigare och vi politiserar dessutom allt mer. Desinformationen frodas och förtroendet för demokratiska institutioner minskar, säger Jakob Haväng, bibliotekarie på Simrishamns bibliotek som håller i bibliotekets programverksamhet.

Självcensur hotar yttrandefriheten

Han tillägger att yttrandefriheten utmanas när böcker censureras och att politiker, privatpersoner och journalister censurerar sig själva till följd av hat och hot. Och det är här biblioteket kommer in.

- Enligt bibliotekslagen ska vi verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, säger Jakob Haväng.

Dödshotad författare

Därför kommer biblioteket, utöver sitt vanliga arbete med att tillhandahålla information via böcker, dagstidningar och tidskrifter, att i år även fokusera på temat ”Öppenhet” ur ett demokratiskt perspektiv.

- Till exempel kommer den dödshotade författaren Faysa Idle hit och berättar om hur det är att växa upp med gängkriminella, säger Jakob Haväng.

Förbjudna böcker

Det blir även bokprat för både barn och vuxna på temat förbjudna böcker, och böcker som varit eller är förbjudna runt om i världen kommer att få en mer framträdande plats i biblioteksrummet. De böcker som biblioteket varje år skänker alla elever i förskoleklass samt i årskurs fyra har i år teman som demokrati och censur.

- Att populära titlar som "Kapten Kalsong" och "Heartstopper", eller "Bröderna Lejonhjärta" är förbjudna i andra länder kan vara svårt att greppa, men viktigt att förstå eftersom vi inte kan ta vår demokrati för given, säger Jakob Haväng.

Musikal på jiddisch

Barnmusikalen "Dos Verterbuk" med Louisa Lyne och hennes klezmerband di Yiddishe Kapelye besöker biblioteket med en show på både minoritetsspråket jiddisch och svenska. Tanken med bokningen var främst att uppmärksamma en nationell minoritet.

- Men tyvärr blev bokningen aktuell i vårt tema öppenhet, med tanke på det ökade hatet mot judar efter Israels agerande i Gaza, säger Jakob Haväng.

Panelsamtal

Till hösten arbetar man på att få till ett panelsamtal med forskare, politiker och journalister kring bibliotekets roll i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Men först ut, och som inledning på temaåret, är ett samtal om censur, yttrandefrihet och demokrati med Dawit Isaak-biblioteket den 28 februari. Biblioteket har prisats för sitt arbete med yttrandefrihetsfrågor och arbetar med att uppmärksamma förbjudna böcker och censurerade författare.

Alla bibliotekets evenemang hittar du på det digitala biblioteket biblioteksso.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.