21 februari 2024

Nu kan fler få vård i hemmet

Nu finns det mobilt sjukvårdsteam i Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn och Skurup. Teamet startade upp den 8 januari och kan erbjuda vård i hemmet i stället för på sjukhus.

En äldre kvinna sitter på sin säng. Hon ler och håller en sköterska i händerna.

Patienten i fokus
Teamet kan besöka sjuka och sköra patienter som har medicinska tillstånd som kan förebyggas, följas upp eller åtgärdas i hemmet. Syftet är att utveckla en trygg, tydlig och tillgänglig vård.

Sedan tidigare finns det sjukvårdsteam i andra skånska kommuner, exempelvis Kristianstad.

Region Skåne ansvarar för teamet, som är tänkt att komplettera och förstärka den befintliga primärvården – i samverkan med kommunerna. Teamet bemannas av läkare, sjuksköterska, kurator och medicinsk sekreterare. Kommunerna bidrar med omsorgshandläggare, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Mer information om Mobilt team närsjukvård (Vårdgivare Skånes webbplats) Mobila team närsjukvård - Vårdgivare Skåne (skane.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text

Text