28 februari 2024

Nytt liv på Korsavads skolgård – elevernas visioner blir verklighet!

Det är med stor glädje vi meddelar att nästa fas i utvecklingen av Korsavadskolans skolgård nu är igång. Projektet, som inleddes 2018, har vuxit fram genom ett nära samarbete med skolans elever och personal.

Visionsbild av den blivande skolgården. På bilden syns grönytor, träd och sittbänkar mellan skolans huskroppar.

Under 2023 arrangerades flera kreativa workshops, där elevernas drömmar och idéer fick styra. Dessa möten låg till grund för de slutgiltiga utformningsförslagen för skolans innergård och framsida.

För projekteringen anlitades Lektus, med Linda Persmarken som uppdragsledare. Vi är mycket nöjda med arbetet, som levererat hög kvalitet inom budget och tidsramar.

Efter en nyligen genomförd konkurrensutsättning har NCC valts för att förverkliga dessa visioner, med byggstart mars/april.

Korsavadsskolans innegård står inför en omfattande förvandling. Planen inkluderar nya mötesplatser, grönskande ytor med träd, samt förbättrad trygghet och säkerhet. Under byggperioden kommer vissa områden att vara tillfälligt avstängda, men resultatet kommer att bli en välkomnande och trivsam plats för elever och personal.

Efter sommarlovet kommer en ny skolgård att stå klar – en miljö som förverkligar elevernas visioner.