5 mars 2024

Ny bro på Strandbadsvägen öppnar den 6 mars

Efter att ha varit stängd sedan oktober 2023 till följd av stormskador, välkomnar vi till en ny bro på Strandbadsvägen. Bron tar både hänsyn till estetik, återbruk och tillgänglighet.

En bro med svarta metallräcken som går över Tommarpsån. I bakgrunden lyser solen genom träd med bara grenar.

Den tidigare bron på Strandbadsvägen, som stängdes i oktober förra året efter att ha lidit allvarliga skador under stormen Babet, är nu ersatt med en ny konstruktion. Den nya bron har utformats för att spegla det tidigare utseendet, inklusive återanvändningen av det ursprungliga broräcket, samtidigt som den uppfyller dagens krav på säkerhet och tillgänglighet.

För att snabbt kunna öppna bron för allmänheten, efter uttryckta önskemål från medborgare, används en temporär lösning med asfaltskross vid broanslutningarna. Denna lösning gör bron tillgänglig för alla, inklusive de som använder rullator eller rullstol. Planen är att ersätta asfaltskrossen med permanent asfalt när väderförhållandena tillåter, vid en utetemperatur som stabiliserat sig runt 10 grader.