6 mars 2024

Åtgärder efter stormarna i Simrishamns kommun

I oktober 2023 drabbades Simrishamns kommun av betydande skador på infrastrukturen längs kusten till följd av stormen Babet. Kommunfullmäktige har beslutat om en budget på 56 miljoner kronor för reparationer och återuppbyggnad som ska genomföras mellan 2024 och 2026. En prioriteringslista är under utarbetande.

Bild på stormigt hav med stora vågor som rullar in över strand.

De oförutsedda kostnaderna innebär att vissa planerade projekt inom samhällsplaneringsnämndens ansvarsområde måste skjutas upp för att resurser i stället används till att åtgärda de akuta skadorna som uppstått i kommunen.

Arbetet med att reparera och återställa skadorna efter stormen planeras pågå mellan 2024 och 2026. Prioriteringen av åtgärder baseras på följande faktorer:

  • Kommunens kapacitet att genomföra projekten.
  • Åtgärdernas akutnivå för att förhindra ytterligare skador och kostnadsökningar.
  • Antalet berörda av den aktuella funktionen.
  • Sökning av tillstånd eller dispens, såsom strandskydd, bygglov eller tillstånd för vattenverksamhet prioriteras.

Klicka här för att läsa mer om de planerade åtgärderna.