17 april 2024

Dispens möjlig för eldning av trädgårdsavfall vid offentliga tillställningar

Från och med den 1 januari i år har ett lagkrav införts för sortering och insamling av bioavfall från både hushåll och verksamheter. Detta innebär att trädgårds- och parkavfall inte längre får eldas, med undantag för offentliga tillställningar där det finns möjlighet att ansöka om dispens från förbudet.

En stor brasa brinner om kvällen. Framför den syns siluetter av personer som tittar på elden.

Från och med början av året infördes ett nytt lagkrav som kräver att bioavfall från både hushåll och verksamheter ska sorteras ut och samlas in. Bioavfall inkluderar bland annat mat-, livsmedels- och köksavfall samt biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall. Enligt detta lagkrav ska bioavfallet förvaras åtskilt från annat avfall och materialåtervinnas, vilket innebär att förbränning av trädgårds- och parkavfall inte längre är tillåten.

Dock finns det en möjlighet till dispens från förbudet mot förbränning av trädgårds- och parkavfall vid offentliga tillställningar. För att ansöka om dispens måste en ansökan lämnas in till miljöförbundet. Dispensen gäller för en specifik mängd utsorterat trädgårds- eller parkavfall samt en angiven tid och plats för eldning. Det kan även krävas tillstånd från polisen.

Offentliga tillställningar inkluderar evenemang som tävlingar, danstillställningar, marknader och majbrasor, förutsatt att eldningen inte medför någon risk för människors hälsa eller miljön. Dispens kan även sökas av föreningar för evenemang som är öppna för allmänheten eller där allmänheten har tillträde.

För att anses som offentlig krävs att tillställningen antingen är öppen för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den genom exempelvis inbjudan eller medlemskap i en viss förening.

Handläggningen av ansökan om dispens sköts av Ystad-Österlenregionens miljöförbund och medför en handläggningsavgift enligt gällande taxa, för närvarande 1146 kr. Klicka här för att läsa mer, för att ta del av ansökningsblaketten och hitta kontaktuppgifter till miljöförbundet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.