1 maj 2024

Sjätteklassare lär känna varandra och Simrishamn under vänskapsdag

Under benämningen ”Vänskapsdagen” introduceras hundratals elever som ska börja högstadiet för varandra, biblioteket, Österlens museum och Kulturskolan, men också för stadshuset.

Aus Abdulsada på Ungdomes hus Bénka-dí poserar utanför sin verksamhet.

Tisdagen 7 maj ordnar Bénka-dí, Simrishamns kommuns ungdomsverksamhet, “Vänskapsdagen” för 140 elever i årskurs 6 från fem olika skolor och två friskolor i kommunen.

Främjar integration med samarbete

Syftet med dagen är att barnen som ska börja högstadiet ska få träffa jämnåriga och blivande klasskamrater från olika byar, skolor och bakgrunder. Med dagen hoppas man öka chansen till integration och vänskap över gränser, men också att stärka eleverna inför den stora förändring som högstadiet kan innebära.

– Barnen får tillfälle att bekanta sig med varandra genom att de deltar i olika lekfulla uppdrag som kräver samarbete", säger Aus Abdulsada, ungdomssamordnare på Bénka-dí och projektansvarig för vänskapsdagen.

De 140 eleverna från de sju olika skolorna blandas i grupper som får gemensamma utmaningar vilka de ska lösa på sex olika stationer runt om i Simrishamn. Fokus är på lekfullhet och samarbete och tre vinnande lag kommer att utses. Priset är en exklusiv kväll på Bénka-dí med pizzabuffé och aktiviteter där verksamheten endast är öppen för vinnarna, samt valfri vuxen som vinnarna får ta med sig.

Introduktion till fler kommunala verksamheter

Eftersom uppdragen eleverna ska utföra finns på olika stationer runt om i Simrishamn, introduceras eleverna även till en rad verksamheter som alla jobbar för barn och ungdomar i kommunen. Stationerna är förlagda på Bénka-dí, Kulturskolan, Simrishamns bibliotek, Österlens museum, kommunhuset och Dansens hus.

– Genom att uppmärksamma dessa verksamheter hoppas vi kunna öka tryggheten och delaktigheten i samhället för våra elever. Bland annat är det kommundirektören själv som tar emot barnen på stationen på kommunhuset, berättar Aus Abdulsada.

Positiva effekter

Fjolåret var första gången som vänskapsdagen anordnades, och kommunens ungdomsverksamhet ser redan att den har haft effekt då ett större antal barn från byarna hittat till Bénka-dí, och ungdomar från olika skolor umgås mer med varandra. Men det är ett arbete som måste fortlöpa.

– Vi ser behovet av att motverka segregation, minska fördomar och bygga broar mellan elever från olika skolor. Det finns en stor mångfald bland besökare på Bénka-dí, men dagligen blir vi påminda om fördomar som ungdomar har om varandra baserat på bakgrund, etnicitet, klass, bostadsort eller val av fritidsaktivitet och skola, säger Aus Abdulsada.

Läs mer om Ungdomens hus Bénka-dí.