22 maj 2024

Vänskapsbänk i Simrishamn

2006 startade ett första projekt med vänskapsbänkar i Zimbabwe, nu invigs den första av flera i Simrishamn. Välkommen till Kyrkoplan framför S:t Nicolai kyrka i Simrishamn fredag 24 maj klockan 10-16.

Flygbild över Simrishamn tagen utifrån havet. Närmast i bild syns stadens hamn och småbåtshamn, gränsande till det blå vattnet. Bortanför det syns stadens bebyggelse med olikfärgade hus och röda tegeltak.

Simrishamns kommun arbetar aktivt och förebyggande kring psykisk hälsa för dem som bor, lever och verkar i kommunen, unga såväl som gamla.

En av flera delar handlar om att minska antalet självmord och självmordsförsök, något som inte minst uppmärksammas nationellt den 10 september, när det är den suicidpreventiva dagen.

- Vi gjorde det lokalt första gången i fjol och med den positiva respons som följde, både från allmänheten som kom förbi och även bland de aktörer som ordnade dagen, bestämdes det att vi även ordnar en dag för att sätta ljus på psykiskt välbefinnande under våren, säger Anna Olsson, folkhälsoutvecklare i Simrishamns kommun.

Statistiken är svart när värmen och grönskan kommer: flest självmord sker på våren, oavsett kön, oavsett ålder.

- Den 24 maj finns vi på Kyrkoplan framför S:t Nicolai kyrka i Simrishamn kl. 10–16. Då inviger vi också Simrishamns första vänskapsbänk (till att börja med), en gul bänk som syftar till att bjuda in till samtal mellan människor och även fungera som en symbol för ett mer öppet samhälle där vi kan prata om psykisk hälsa och psykisk ohälsa.

- Den är också en påminnelse i vardagen att stanna upp och reflektera över sin och andra människors psykiska hälsa, menar Anna Olsson

Gruppen som ordnar dagen den 24 maj har utökats och nu är flera verksamheter från Simrishamns kommun och Region Skåne representerade, tillsammans med LRF, polisen, PreMedic (ambulansen), Suicide Zero, Nytida behandlingshem och Svenska kyrkan med:

- Vi började att samarbeta kring dagen i september, men har vi har nu blivit en grupp som ser flera andra möjligheter till ökad samverkan för att stärka den psykiska hälsan i vår kommun, avslutar Anna Olsson.

 

Historiken

2006 startades det första projektet med vänskapsbänkar, i Zimbabwe. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Över 300 äldre kvinnor har fått en utbildning i lösningsfokuserad terapi, för att kunna ge stöd gratis till behövande som kommer till vänskapsbänkarna.

2015 lanserades kampanjen ”The Friendship Bench” i Kanada. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Syftet med kampanj är att minska antalet självmord och självmordsförsök bland kanadensiska studenter mellan 18 och 24 år.

Här i Sverige 2021 lanserade Helsingborg ett projekt med åtta gulmålade bänkar runt om i staden. De är till för alla och uppmuntrar till samtal mellan människor som på olika sätt vill sätta ljuset på psykisk ohälsa. Flera andra kommuner har målat bänkar gula, här i sydöstra Skåne Sjöbo och Tomelilla.