24 maj 2024

Välkommen på vernissage för vår utställning "Friskt, levande vatten"!

Den 31 maj kl. 13 är du varmt välkommen till vernissagen för samlingsutställningen i Simrishamnsrummet vid före detta Bornholmsterminalen i Simrishamn. Utställningen är en del av våra kommunövergripande mål enligt hållbarhetspolicyn, Vattenkloka samhällen. Invigningstalet hålls av Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande, och vi bjuder på provsmakning av vatten från olika källor i kommunen.

Ett ljust kvinnligt havsväsen sträcker sig upp emot ljuset från havets mörkblå botten.

Utställningen består av tre delar:

 1. Utställning i Simrishamnsrummet

Utställningen är öppen 3–19 juni kl. 10–15. Mellan kl. 12.30 och 15.00 kan du träffa personer som arbetar med olika vattenfrågor i vår kommun. Du kan läsa om vilka du kan möta och när nedan. Utställningen ger insikt i vårt arbete för att säkra rent dricksvatten, återställa vattendrag och våtmarker samt främja hållbara blå näringar och havsmiljön i Östersjön. Här visas även målningar skapade av deltagare i våra dagliga verksamheter (LSS), barnböcker på temat och tips om vidare studier för unga med intresse för havsfrågor.

Möt personer som jobbar med vattenfrågor i vår kommun (kl. 12.30–15.00):

 • Måndag 3 juni: Bygglovshandläggare svarar på frågor om vattendragsnära bebyggelse och översvämningsrisker.

 • Tisdag 4 juni: Enhetschef för hamn & drift ger tips om vattenbesparing vid nyplanteringar och svarar på hamnrelaterade frågor.

 • Onsdag 5 juni: Landsbygds- och sommarsamordnare informerar om sommaråtgärder vid kommunens stränder.

 • Måndag 10 juni: Teknisk förvaltare berättar om energi- och vattenbesparing i kommunens fastigheter.

 • Tisdag 11 juni: Översiktsplanerare berättar om den nya översiktsplanen för Simrishamns kommun.

 • Onsdag 12 juni: Kommunekolog presenterar det senaste om kommunens gröna och blå infrastrukturer.

 • Måndag 17 juni: Ekolog samt kommunens parkingenjör lär dig mer om våtmarker och deras betydelse.

 • Tisdag 18 juni: GIS-ingenjör och mätingenjör visar digitala verktyg för riskanalys vid översvämningar och havsnivåhöjningar.

 • Onsdag 19 juni: Planarkitekt och verksamhetsansvarig dricksvatten, Österlen VA, informerar om kommunens plan för pålitliga vattentjänster.
 1. Informativ konstvandring

Från juni till september kan du delta i en informativ konstvandring längs Storgatan i Simrishamn. Bilderna är skapade av deltagare i kommunens dagliga verksamheter (LSS) och informationen är framtagen i samarbete med Marint centrum och Österlen VA.

 1. Utställning på biblioteket

Mellan den 31 maj och 19 juni kan du se en mindre version av vattenutställningen från Simrishamnsrummet, tillsammans med bilderna som visas längs Storgatan. På biblioteket finns även boktips för alla åldrar på temat vatten.

Varmt välkommen!

Utställningen är ett samarbete mellan Simrishamns kommun, Österlen VA och Länsstyrelsen Skåne.