30 maj 2024

Ny hyresvärd till Bostad först

Från och med juni har vi ytterligare en hyresvärd som kommer arbeta tillsammans med socialförvaltningen med metoden Bostad först.

Igår tecknade hyresvärd Martin Dahlberg avtal med socialchef Jeannette Lindroth om att arbeta tillsammans med socialförvaltningen med metoden Bostad först. Martin har ett antal lägenheter i Sankt Olof, främst mindre lägenheter. Martin har sedan tidigare samarbetet med socialförvaltningen för att personer som står långt från bostadsmarknaden har fått möjlighet till lägenhet.

Metoden Bostad först innebär att en person som varit hemlös en längre tid eller återkommande nu får en lägenhet av hyresvärden samtidigt som socialförvaltningen erbjuder ett tätt och nära individanpassat stöd. Metoden prioriteras i den nationella hemlöshetsstrategin och har vid utvärdering visat väldigt goda resultat.

Sedan tidigare har socialförvaltningen avtal med Simrishamnsbostäder.