5 juni 2024

Valnämndens onsdagsräkning

Valnämnden i Simrishamns kommun informerar om den så kallade "onsdagsräkningen"

Hus i 60-talsstil med marina inslag.

Den preliminära rösträkningen av sent inkomna röster till EU-valet äger rum hos valnämnden i Simrishamns kommun

onsdagen den 12 juni kl. 10

i Rådhuset, Stortorget 6, Simrishamn.

Rösträkningen är öppen för allmänheten.