7 juni 2024

Viktig sommarinformation

Vi har haft ett tufft år med höst- och vinterstormar som påverkat vårt arbete. Här är viktiga uppdateringar inför sommaren som berör skador på stranden, fastighetsägares ansvar, trädfällning, bekämpning av invasiva arter och hur du lämnar felanmälan och synpunkter.

Sanddynor i solen mot en blå himmel med via moln.

Stormskador påverkar kommunens arbete

Simrishamns kommun har drabbats hårt av höst- och vinterstormar under det senaste året. Kommunen har under 2024 fokuserat på städning och återställning av skadorna som uppkom under stormarna, vilket påverkar vårens och sommarens skötsel av våra utemiljöer. Klicka här för mer information om tidplaner och insatser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skador på stranden i Knäbäckshusen

Under stormen Babet den 20–21 oktober 2023 drabbades stranden i Knäbäckshusen hårt. En stor del av stranden spolades bort, träd föll och både slänten och trappan rasade. Eftersom slänten fortfarande är instabil kan trappan inte återuppbyggas före sommaren och vi avråder från att vistas i området på grund av risk för ras. Naturen behöver återhämta sig och genom att inte gå i slänterna ger vi växtligheten en chans att återetablera sig, vilket bidrar till att stabilisera området. Klicka här för mer information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Påminnelse till fastighetsägare om trafiksäkerhet

Sommaren är här och vi vill påminna alla fastighetsägare om att det är ert ansvar att se till att häckar, buskar och träd inte skymmer sikten för trafikanter. God trafiksäkerhet är viktigt för allas trygghet i kommunen. Klicka här för mer information om fastighetsägares ansvar och regler för gångfartsområden och gågator. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restriktiv trädfällning för allmänhetens bästa

Trädfällning på kommunal mark görs endast när det gynnar allmänhetens intressen. Träd spelar en viktig roll för klimatreglering, luftkvalitet och ekosystem. Därför är vi restriktiva med att fälla träd, men ibland är det nödvändigt. Här kan du läsa mer om vad som gäller för trädfällning på kommunal mark. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Afrikansk svinpest bekräftad i Sverige

Den 6 september 2023 bekräftades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige, i Fagersta. Sjukdomen är mycket smittsam och kan spridas snabbt mellan vildsvin och tamgrisar, vilket hotar vår livsmedelsförsörjning. För att förhindra spridning, släng matrester i soptunnor med lock, kompostera rätt och rapportera fynd av sjuka eller döda vildsvin till SVA. Läs mer om hur du kan hjälpa till att stoppa spridningen här.

Bekämpning av invasiva arter

Fastighetsägare är skyldiga att bekämpa arter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Kommunen arbetar aktivt med att bekämpa dessa arter för att skydda vår lokala flora och fauna. Klicka här för att läsa mer om invasiva arter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så lämnar du felanmälan och synpunkter

Vill du lämna felanmälan, synpunkter eller beröm angående kommunens verksamheter? Vi värdesätter din feedback och strävar efter att förbättra våra tjänster. Klicka här för att läsa mer om hur du går tillväga. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du direkt lämna en felanmälan på vår utemiljö. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.