11 juni 2024

Bokbussen får ny turlista

Två helt nya hållplatser tillkommer, två återkommer på allmän begäran och fyra hållplatser tas bort.

Bokbussen står parkerad i nationalparken Stenshuvud mot en fond av träd. En förälder med barn är på väg in i bokbussen.

Bokbussen uppdaterar sin turlista efter önskemål och behov två gånger om året: en gång till nyåret och en gång till sommaren. För de flesta innebär den nya turlistan dock inga förändringar.

Åter till Rörum och Solgläntan

På allmän begäran återkommer hållplatsen i Rörum som tidigare togs bort på grund av för få besök, men som bokbussen nu besöker varannan tisdag. Rörum ersätter hållplatsen i norra delen av staden Simrishamn, där det sågs ett behov efter pandemin, ett behov som avtagit.

Hållplatsen på Solgläntans äldreboende i Kivik återuppstår på efterfrågan med besök var fjärde vecka från och med den 10 september.

Hållplatser som försvinner är Bokebacken dagcentral och Lergöken dagcentral, eftersom verksamheterna inte längre finns kvar, samt Backstugans förskola.

Två nya verksamheter besöks

Till de nya hållplatserna hör Villan korttidsvistelse i Simrishamn, ett fritids som riktar sig till skolungdomar över tolv år med funktionsnedsättning. Hit kommer bokbussen från och med den 30 augusti en fredag i månaden för att förse barn, unga och medarbetare med litterära godsaker.

Den andra nya hållplatsen är gruppboendet Oxelgatan i Gärsnäs, ett boende för dem med funktionsnedsättning som har rätt till stöd och service (LSS). Även här kommer man att få besök en gång i månaden från den 2 september.

- Vi vill gärna sänka trösklarna till biblioteket så mycket så möjligt. Bokbussen söker inte bara aktivt upp dem som kan ha nytta av bibliotekstjänster, utan kan också ge besökarna ett större utrymme, inte bokstavligt men bildligt talat, säger Kate Visonj, bibliotekarie i Simrishamn, och tillägger att det lätt blir personliga möten i den lilla bokbussen.

17 juni

Bokbussens nya turlista började gälla 17 juni och gäller året ut. Du hittar den alltid på simrishamn.se/bokbuss. Du kan också hämta ett fysiskt exemplar av turlistan på biblioteket eller bokbussen. Vänligen observera att bokbussen har sommarlovsledigt vecka 26-27.