16 juni 2024

Unga brobyggare motverkar fördomar

Pilotprojekt får 13- och 14-åringar att verka för inkludering och gemenskap.

Fritidsledarna Julia Wall och Viktor Sjöström samt integrationssamordnaren Aus Abdulsada. Foto: Charlotta Wasteson.

Nils Holgerssonskolan var snabba att hoppa på projektet ”Unga brobyggare” som initierades av Ungdomens hus Bénka-dí, Simrishamns kommuns ungdomsverksamhet. Tanken med projektet var att tillsammans med ungdomarna själva skapa en mer positiv, inkluderande, social och öppen miljö för alla Simrishamns unga.

Workshops och föreläsningar

Under våren har ett tiotal sjunde- och sjätteklassare från Nils Holgerssonskolan träffats vid sex olika tillfällen tillsammans med integrationssamordnaren Aus Abdulsada och fritidsledarna Julia Wall och Viktor Sjöström från Bénka-dí.

Man har genomfört workshops, tagit del av föreläsningar och jobbat med olika uppgifter och utmaningar. Det har handlat om bland annat fördomar, identitet och ledarskap med syfte att skapa mer gemenskap, minska fördomar, öka medkänsla samt stärka ungdomars självförtroende och självkännedom.

- Eleverna själva tyckte att det var både kul och lärorikt, och bra att de fick med sig många metoder att använda sig av i framtiden, säger Aus Abdulsada som sammanställt elevernas utvärdering av projektet.

Vill fortsätta projektet

Det positiva gensvaret och resultatet gör att man vill fortsätta arbetet med unga brobyggare i framtiden.

- Förhoppningsvis kan fler skolor delta då så får vi en ännu större spridning, säger Aus Abdulsada.

Avslutningsmiddag med diplom

Projektet avslutades nu i veckan med en festlig middag på Hotell Svea för elever, vårdnadshavare och representanter från kommunen i form av kultur- och fritidsnämndens ordförande Charlotta Wasteson samt Nils Holgerssonskolans kurator Andreas Ingvarsson. Diplom delades ut till eleverna för deras insats, liksom kommunens prisbelönade kortspel ”More than one story”, som handlar om att just bygga broar.

Läs mer om Simrishamns kommuns ungdomsverksamhet Bénka-dí här.
Läs mer om kommunens prisade brobyggar-kortspel "More than one story" här.