30 juni 2024

Plan för investeringar 2025 tar form

Investeringar för service och säkerhet samt för att undvika kapitalförstöring finns i budgetförslag.

En svan tar ett morgondopp i soluppgången vid Tullhusstranden i Simrishamn.

Budgetarbetet inför nästa år är snart slutfört. För 2025 och påföljande år satsar vår kommun mycket på reinvesteringar:

- Stormar och klimatpåverkan gjorde att vi inför 2025 och kommande år fått ha stort fokus på att både reparera och säkra våra investeringar, inte minst längs vår långa kust, säger Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun.

Investeringsbudgeten för 2025 är totalt på 202 645 000 kr. Budgeten för reinvesteringar har ökat med 12 miljoner kr, från 32 till 44 miljoner kronor, från år 2024 till år 2025. En stor underhållsskuld finns, varför just reinvesteringsbehovet ökat, för att komma i kapp enligt underhållsplanen som finns. Detta avser både byggnader och utemiljö.

Samhällsbyggnadsförvaltningen berättar att fasader och tak generellt är i stort behov av renovering då vatten tränger in på flera ställen i kommunens fastigheter. Bland annat finns det ett kritiskt behov av takomläggning, fogning och renovering av tegelfasader och putsning på Korsavadsskolan, Fredsdalsskolan, daglig verksamhet på Strandvägen, rådhuset/stadshuset i Simrishamn och Sankt Olofs skola.

Många ytskikt invändigt, som gamla plastmattor och väggar, är också i stort behov av renovering. Det gäller flera förskolor, till exempel Annelunds förskola och Solrosens förskola.

Arbetet med att satsa på klimat- och energiinvesteringar fortsätter, med 10 miljoner kr årligen framöver. Syftet är att energieffektivisera fastigheter och/eller minska risken för klimatpåverkan. Det innefattar bland annat åtgärder som installation av solceller, värmepumpar, ny ventilation och belysning, tilläggsisolering, ny styr- och reglerteknik samt bättre lösningar för hantering av dagvatten på exempelvis skolgårdar. Exempel är att ventilation i köket på Borrby skola, i Korsavadshallen och i Simrislundskolan planeras bytas ut, liksom belysningen i Gärsnäs skola.

Säkerhetsläget sätter också sina spår i investeringsbudgeten:

- Det satsas 19,4 miljoner kr under perioden 2025–2029 på investeringsprojekt som nödvatten, reservkraft, evakuering och kontinuitetsåtgärder, oljeskadeskydd samt ledningsplatser, berättar Diana Olsson. För år 2025 handlar det om 12 miljoner kr.

Det kommer även att investeras i trygghetsskapande IT och digitalisering som kan skapa mervärde för både medborgare och/eller medarbetare inom socialförvaltningen, till exempel mer välfärdsteknik, som fortsättning på det sedan flera år framgångsrika arbetet med digitala lösningar.

Andra större investeringsprojekt 2025 är ny löparbana på Korsavads idrottsplats, ny teknik i bowlinghallen samt ombyggnad/reparation av Vide broar.

Nya, interaktiva funktioner i barnavdelningen ”Skrabban” och utställningsverksamheten på Österlens museum, IT-utrustning till barn, elever och medarbetare samt investering i IT-system och kommunens IT-miljö som servrar, brandväggar och annan infrastruktur finns också på åtgärdslistan inför 2025, för både ökad service och säkerhet.