Bredband och gratis wifi i Simrishamns kommun

Mer än 95 procent av våra medborgare har tillgång till bredband med fiber. Här rapporterar vi om vad som händer i arbetet med bredbandsutbyggnaden. Här kan du också se var vi erbjuder fri wifi.

Vi har kanske haft landets snabbaste utbyggnad av bredband, tack vare intresserade medborgare, intresserat näringsliv och intresserade bredbandsbolag. Det pågår fortsatt arbete för att även de sista hushållen på den rena landsbygden i vår kommun ska kunna erbjudas en anslutning.

Här hittar du en karta som visar vilka bredbandsoperatörer som är aktuella i vår kommun och var de erbjuder fiber.

Du kan också söka efter vem eller vilka som erbjuder bredband genom att ange din adress på bredbandsval.se. Hitta bredband på din adress.

I Simrishamns kommun finns det gratis wifi på flera ställen där du kan surfa. Klicka nedan, så ser du var det finns!

I vår kommun finns det flera ställen där du kan surfa fritt:

 • Stortorget, Simrishamn
 • Nedre Storgatan, Simrishamn
 • Brunnsparken, Simrishamn
 • Hamnplan, Simrishamn
 • Småbåtshamnen, Simrishamn
 • Badstigen, Simrishamn
 • Stationen, Simrishamn
 • Tobisviks camping
 • Hamnplan, Kivik
 • Kiviks familjecamping
 • Hamnområdet, Skillinge
 • Södra hamnen, Brantevik
 • Torget, Hammenhög
 • Busstorget, Borrby
  Stationsområdet, Gärsnäs

Så fungerar det:

Nätet drivs av IP-Only AB på uppdrag av Simrishamns kommun. Anslut till wifi-nätverket som heter ”Simrishamn WiFi” och sedan kan du använda internet fritt. För att inte konkurrera med kommersiella intressen finns en viss tidsbegränsning.

Obs: Tänk på att det är ett öppet nät. Det betyder att det du skickar och tar emot över nätet kan vara synligt för andra och du bör därför inte göra bankärenden och liknande. Vi ansvarar inte för förlust eller stöld av information, utan du surfar helt på egen risk.

Lista över bredbandsoperatörer i Simrishamns kommun 2020-10-20

Nedan listas bredbandsoperatörer, kontaktuppgifter och var de finns i kommunen. Telia har inte alltid angivit exakt var de finns, men det är bara att ringa och fråga eller gå in på deras hemsida och söka på den egna adressen. Det ska också fungera om du går in på IP-Onlys hemsida.

Österlens kraft, telefonnummer: 0414-285 60

 • Simrishamn
 • Simrislund, nyare delar och till viss del parallellt med IP-Only
 • Bjärsjö med mindre omnejd
 • Tobisborg och vägen sydväst mot Gröstorp (Karlstorpvägen)

Telia, telefonnummer: 020-40 24 00

 • Simrishamnsbostäder, har ett avtal som ska täcka alla lägenheter, ringa kan man alltid göra på 0414-81 96 30
 • Hannas, delar av inklusive vägen upp mot Östra Ingelstad
 • Vallby, delar av
 • Gyllebo, inklusive sommarbyn
 • Östra Vemmerlöv
 • Ravlunda
 • Havängs sommarby
 • Skepparp
 • Skräddaröd by
 • Karlaby med viss omnejd söderut
 • Tunbyholm
 • Mälarhusen upp till och med Spraggehusen öster om kustvägen, några fastigheter från Borrby strand längs med vägen till Borrby ska också vara försedda eller förberedda med fiber
 • Gnalöv-Gislöv-Bolshög med omnejd
 • Gislövshammar med omnejd

IP-Only, telefonnummer: 0414-56 01 00

 • Simrislund, vissa delar parallellt med Österlens kraft
 • Brantevik
 • Skillinge, inklusive Norrekås och Örnahusen
 • Borrby
 • Hammenhög
 • Gärsnäs
 • Sankt Olof
 • Vitaby
 • Vitemölla
 • Kivik
 • Vik
 • Baskemölla, inklusive ekobyn
 • Simris
 • Östra Tommarp
 • Rörum, Rörums strand inklusive Knäbäckshusen
 • Gröstorp-Gladsax-Järrestad
 • Bästekilleområdet som inkluderar ett område från Stenshuvud-Svinaberga och västerut inklusive bland annat Södra Mellby, Bästekille, Grevlunda, Raskarum och Attusa. Samt ren landsbygd däremellan.
 • Hammenhögsprojektet, klart under kvartal 3 2020 med några få undantag. Området sträcker sig mellan de redan utbyggda större orterna enligt ovan enligt följande. Området börjar väster om Skillinge och sedan västerut ända till kommungränserna mot Ystad och Tomelilla och söder om väg 11 med undantag för ett område mellan Simrislund och Brantevik ända ner till Hylkegården. Finns även några enstaka fastigheter längs med väg 9 efter avtaget efter Järrestad mot Hammenhög som det inte heller finns byggbeslut på.
 • Komstad med omnejd ända bort mot Järrestad och Östra Vemmerlöv.

Områden som det ej finns byggbeslut på ännu:

Följande områden saknas det i dagsläget byggbeslut för. Kan även finnas några enstaka fastigheter som ligger besvärligt till som också saknar byggbeslut men som inte nämns nedan.

 • Ravlunda och väster ut mot Tomelilla kommunsgräns, inklusive Torups slott. Begränsas söderut av Vitaby-Eljarödsvägen, ingår även några fastigheter söder om nämnda väg
 • Bosarp-Brösarps stationsområde
 • Haväng
 • Söder, väster och sydväst om Vik, inklusive Sandvången och vidare bort mot Stockeboda och vägen upp mot Raskarum
 • Område söder om Sankt Olof ner mot Komstad
 • Området mellan Simrislund och Brantevik och västerut upp till kustvägen och ända ner till Hylkegården

Aktuellt om bredband i kommunen

Nu är det klart att IP-Only tagit det formella byggbeslutet att erbjuda fiber i området som ligger väster om Simrislund och lite söder om Brantevik upp mot gamla vägen Simrishamn-Borrby. Området har utgjort den enskilt största så kallade vita fläcken i kommunen. Tack vare stort intresse bland fastighetsägare i området och indragning av fiber till ett antal verksamheter för Österlens VA är projektet nu i hamn. Mycket glädjande.
Ett informationsbrev har gått ut, eller är precis på gång att skickas iväg från IP-Only. Av vad vi fått oss informerade om ska synliga arbeten starta i slutet av september och alla fastigheter vara anslutna innan årsskiftet.

Nedstängning av kopparstationer innebär bland annat att de som har ADSL blir av med denna tjänst. För er som inte har fått fiber installerad finns möjligheten att bara använda mobila lösning och normalt sett brukar Telia informera berörda abonnenter i god tid innan nedstängningen om vilka alternativ som finns. Om inte så är fallet är det bara att ringa till Telia eller gå in  på följande länk. https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat

För 2022 gäller följande.

SIMRISHAMN MÄLARHUSEN, stängs 2022-05-31

SIMRISHAMN RÖRUM, stängs 2022-11-30

SIMRISHAMN TOMMARP, stängs 2022-09-30

SIMRISHAMN VALLBY SALARP, stängs 2022-09-30

För 2023 finns det idag inga planer från Telias sida att stänga ner ytterligare kopparstationer i Simrishamns kommun.

Den nya aktören i vår kommun, Open Infra Core, har nu kommit igång med arbetet i vår kommun. Bolaget fick sig tilldelat stödpengar för ett projekt som de kallar Simrishamn, Ravlunda. Gäller ett område väster om Ravlunda ner mot Eljarödsvägen och bort till Tomelilla kommungräns. Inkluderar även ett område österut från Torups slott och ut mot Haväng, totalt nästan 80 byggnader som ska förses med möjligheten till fiber. Finns ett mindre delområde nära Brösarp, Bosarp och Brösarps stationsområde som Open Infra Core också fick stödmedel för, men eftersom detta område blev utbyggt med hjälp av Tomelilla kommun nu somras/början på hösten, vill vi påpeka att det inte blir utbyggnad till i detta område.

Se nedan Open Infra Cores egna ord om den utbyggnad de ska stå för i Ravlunda-projektet.

”Open Infra äger ett av Sveriges största fibernät. Det passerar cirka 140 000 fastigheter i över 80 kommuner från Luleå i norr till Malmö i söder. Open Infra expanderar sitt fibernät med ca 30 000 fastigheter per år.
Open Infras fibernät är ett så kallat öppet nät där hushållen fritt väljer de tjänster man vill ha från ett stort utbud av tjänsteleverantörer.

I Simrishamns kommun har Open Infra beviljats PTS Bredbandsstöd 2021 för utbyggnad av fibernät i området Ravlunda. För mer information om fiberutbyggnaden i ditt område gå in på openinfra.com/skaffafiber och sök på din adress.

Fakta om PTS 2021 stödmedel:
Beviljade områden totalt
19 län
77 kommuner
Totalt beräknade antal grävmeter: 7 miljoner meter
Totalt antal hushåll: 36 500 st
Totalt beviljade stödmedel från PTS 2021: 895 677 697 kr

Datum att ha koll på (enligt riktlinjer från PTS)
2021-12-31: Alla adresser som omfattas av stödmedel ska vara sökbara på openinfra.com/skaffafiber
2024-12-01: Senaste tidpunkt då alla områden med beviljade stödmedel ska ha fungerande fiberanslutning”

Bredbandspengar till Simrishamns kommun

Äntligen har Post-och Telestyrelsen (PTS) tagit beslut om vilka fiberprojekt som får statliga bredbandspengar. Och glädjande för vår kommun så får två projekt stöd. Lite överraskande är att det inte enbart är en för oss välkänd operatör som får stödpengar utan det är också en ny aktör som ska bygga ut ett av de två områden som nu blir aktuella för en snabb utbyggnad. Tidsplanen från PTS säger att utbyggnaden ska vara klar inom två år men som ni kan läsa nedan kan det gå fortare.

IP-Only

IP-Only tilldelas stödpengar till ett område mellan Järrestad och Gärsnäs, inklusive att mindre område nordväst om Komstad.  Området mellan Järrestad och Gärsnäs avser främst ett område norr om väg 11 men det inkluderar även ett antal fastigheter söder om vägen. Totalt rör det sig om cirka 100 fastigheter. Alla fastighetsägare som är berörda har fått, eller kommer inom kort få, ett brev från IP-Only med information om en tidsplan men av vad vi vet så är tanken att utbyggnaden ska ske under 2022.

Open Infra Core

Ett för kommunen nytt företag, Open Infra Core, har erhållit bidrag för att bygga ut fiber i ett område från Haväng västerut ända till kommungränsen mot Tomelilla. Främst rör det sig om fastigheter längs med Eljarödsvägen och fastigheter väster om Ravlunda, men även Torups slott med omnejd ingår. Hur Open Infra Core tänker bedriva utbyggnaden har vi ännu inte fått besked om men kommunen kommer att söka kontakt med bolaget för att få ta del av deras planer.

Områden som inte tilldelades bidrag

Främst gäller det området som ligger väster om Simrislund och lite söder om Brantevik upp mot gamla vägen Simrishamn-Borrby. Totalt cirka 25 fastigheter. I övrigt finns det också enstaka fastigheter som ännu inte erbjudits fiber. Dessa fastigheter är inte bortglömda utan kommunen kommer att jobba för att fiber ska kunna erbjudas under 2022 eller 2023.

Fibernätet utbyggt i Bosarp och Brösarps stationsområde

Nu kan alla som vill ha fiber i rubricerade områden få en fiberanslutning. Redan nu har merparten av fastighetsägarna anslutit sig men de som ännu inte gjort så kan kontakta Tomelilla kommun.

Projektet Bästekille2 – Sandvången

Här är det nu full fart med utbyggnaden och förhoppningsvis ska några få sina beställda fiberanslutningar klara före årsskiftet. Om inte så kommer anslutningar på plats under första halvan av nästa år. 

Årets bredbandsstöd

Ingenting har förändrats sedan förra rapporteringen mer än att vi nu närmar oss november då Post- och Telestyrelsen ska meddela vilka projekt som erhåller statliga bidrag. Det vi vet är att det sökts pengar för merparten av de områden i kommunen som ännu inte har ett utbyggt fibernät. Vi hoppas på det bästa. Det kan dock vara värt att nämna att regeringen redan nu tagit beslut om att skjuta till nya bidragspengar för 2022.

Telia fortsätter att modernisera sitt telenät i kommunen
Telia har idag informerat om följande.

Basen för en fortsatt digitalisering är att det finns en infrastruktur som möjliggör en snabb, robust och säker uppkoppling. I takt med att vi bygger nytt och uppgraderar vårt nät fasar vi parallellt ut äldre teknik. Att få med alla användare till moderna tekniker och successivt fasa ut äldre generationer nät är en förutsättning för utvecklingen av ett säkert digitalt Sverige för alla. Mer information om förändringar i näten de kommande åren finns i den bifogade broschyren (Nu uppgraderar vi Sverige) och via länken.
https://blogg.telia.se/digitalasverige/2021/10/19/nu-uppgraderar-vi-sverige/
En viktig förändring är övergången från kopparnätet till lösningar via fiber- och mobilnätet. Genom att tidigt informera vill vi underlätta för kommuner, regioner, operatörer, hushåll och företag att hitta nya moderna lösningar i god tid.

För Simrishamns kommun innebär det att följande kopparbaserade telestationer läggs ner under 2022.

Mälarhusen (som kommunen redan har informerat om): Läggs ned 2022-05-31

Tommarp: Läggs ned 2022-09-30

Vallby/Salarp: Läggs ned 2022-09-30.

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker bland annat via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst. Den operatörsneutrala kundtjänsten, Telekomguiden, har följande kontaktuppgifter: Telefon: 010 -130 79 00, Mejl: info@telekomguiden.se, Hemsida: www.telekomguiden.se
Telia har särskilda erbjudanden för de kunder som berörs av förändringen. Vi använder särskilda lösningar för att kunna erbjuda bra bredband och telefoni även på platser där vanlig mobiltelefoni fungerar mindre bra. På www.telia.se/framtidensnat finns mer information om Telias ersättningserbjudanden. Vid frågor från slutkunder får ni gärna hänvisa dem till Telias särskilda kundtjänster: Konsument: 020-34 12 40 Företag: 020-30 50 50
I det fall ett hushåll eller företag bedömer att ingen leverantör på marknaden kan leverera telefoni eller Internet till dess bostad/verksamhetsställe kan man vända sig till PTS för att ansöka om stöd. Läs mer på :https://www.pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-ge-hushall-och-foretag-tillgang-till-grundlaggande-internetuppkoppling-och-telefoni/

Fiber till Bosarp och Brösarps stationsområde

Tack vare gott samarbete med Tomelilla kommun kommer en fiberutbyggnad till Bosarp och Brösarps stationsområde i kommunens norra del att påbörjas under sommaren. Tomelilla kommun har redan byggt ut fiber på landsbygden precis väster om kommungränsen mot Simrishamn i ett område i närheten av Brösarp. Tomelillas fibernät kan byggas ut mot öster vilket nu kommer att ske med hjälp av Akea som entreprenör. Förhoppningsvis kommer grävarbeten starta snart men först ska markavtal och eventuella andra tillstånd komma på plats. Totalt rör det sig om nästan 30 fastigheter som kommer att kunna ansluta sig till det nya fibernätet. En klar majoritet av fastighetsägarna har redan gjort det och för övriga är det inte försent ännu.

Nu startar projektet Bästekille2 – Sandvången

Projektet som annonserades för en tid sedan är nu på gång att startas upp på riktigt. Avser området från Sandvången och Solvången i öster och sedan västerut ända bort till kommungränsen mot Tomelilla. Området passerar söder om Sankt Olof och innefattar bland annat Stockeboda, Ljunglyckorna och Örnaberga.

Glädjande att det snart kommer att synas grävmaskiner ute i området och enligt IP-Only som driver projektet kommer många i området att kunna få sin fiber inkopplad redan före årsskiftet om allt går som det ska. Hela projektet ska vara färdigställt senast i juni 2022.

Årets bredbandsstöd

Vi har tidigare på denna sida berättat om de prioriteringar som kommunen gjort och vi kan nu rapportera att alla våra prioriteringar ligger fast. Nu hoppas vi bara att det finns intresserade aktörer på marknaden som under sommaren lämnar in ansökningar för de områden där kommunen gjort sina prioriteringar. Enligt de signaler vi redan har fått så finns det ett stort intresse för merparten av de aktuella områdena.
Besked om vilka områden som tilldelas stödpengar kommer under hösten och då senast under november månad.

Telia har precis meddelat att telestationen som hanterar det gamla kopparnätet i och runt Mälarhusen kommer att läggas ned den 31/5 2022. När så sker kommer inte de gamla fasta telefonerna att fungera liksom bredband via ADSL. För er som ännu inte anslutit till de nya fibernät som Telia byggde ut 2016 kan det vara bra att nu fundera på hur ni ska säkra er kommunikation (telefoni och bredband bland annat) för framtiden. Alternativet till en fiberanslutning är att enbart lita till mobila uppkopplingar men det mest robusta, säkra och snabba kommunikationsmediet är ändå fiber.

Alla berörda fastighetsägare kommer normalt sett att kontaktas av er teleoperatör om ni inte redan blivit det. Om ni annars har frågor till Telia kan ni kontakta deras kundtjänst för konsumenter på 020-341240 eller för företag på 020-305050.

Regeringen beslutade i höstas att utöka stödmedlen för bredbandsutbyggnad på landsbygden så att Post-och Telestyrelsen (PTS) under 2021 skulle kunna fördela ut 1,6 miljarder kronor fördelat till alla regioner i landet.

Av de 1,6 miljarder kronor som ska fördelas är det kommunens och Region Skånes förhoppning att cirka 100 miljoner kronor ska tilldelas Skåne. Hur fördelning kommer att bli är kopplat till antalet stödberättigade byggnader som finns i vår region plus hur mycket, eller snarare lite, stödmedel som de aktörer som vill bygga ut fiber ansöker om för respektive område som man vill bygga ut. Förenklat kan vi säga att PTS vill fördela stödmedlen på sådant sätt att så många nya byggnader som möjligt får tillgång till fiber.

När det gäller själva processen att bestämma vilka byggnader som är stödberättigade så är det PTS som i samråd med regioner, kommuner och befintliga fibernätsägare tagit fram en lista på byggnader som kan erhålla stödmedel. Med byggnader menas byggnader för permanentboende, näringsverksamhet och fritidsboende. Att PTS håller isär de tre typerna av byggnader beror på att nu under april månad så pågår det ett prioriteringsarbete där det enbart är byggnader för permanentboende och näringsverksamhet som kan prioriteras. Totalt sett kan Skåne prioritera 30 procent av sådana byggnader. Totalt rör det sig om knappt 10.000 byggnader som är stödberättigade och som kan prioriteras. Till detta tillkommer det cirka 5.000 tusen byggnader för fritidsboende som är stödberättigade men som ej kan prioriteras.

Tidsplanen är att i mitten på maj ska alla prioriteringar vara klara och i samband med detta bjuder PTS in marknadens aktörer att lämna in ansökningar för områden/projekt som de vill ha bidrag för att bygga ut. I mitten på augusti stängs ansökningsfönstret och sedan är det tänkt att PTS senast i november ska meddela vilka projekt som erhåller bidrag. För projekt som erhåller bidrag gäller att utbyggnaden ska påbörjas snarast möjligt och de ska vara helt färdiga senast 1 december 2024.

För Simrishamns del har vi gjort våra prioriteringar och med dessa har vi täckt in områden med stödberättigade byggnader och där det idag inte erbjuds en fiberuppkoppling. Nu hoppas vi bara att de finns aktörer på marknaden som också vill bygga ut dessa områden. De indikationer vi har idag tyder på att det finns ett genuint intresse och sedan kan vi bara invänta och se om bidragsansökningar i vår kommun är tillräckligt intressanta för att hamna på PTS lista över projekt som erhåller stödmedel.

Simrishamn tilldelas bredbandspengar från Landsbygdsprogrammet

Glädjande nyheter för fastighetsägare i ett område från Sandvången och Solvången i öster och sedan västerut ända bort till kommungränsen mot Tomelilla. Området passerar söder om Sankt Olof och innefattar bland annat Stockeboda, Ljunglyckorna och Örnaberga. Totalt rör det sig om mer än 200 fastigheter som nu kommer att kunna erbjudas en fiberanslutning.

Länsstyrelsen Skåne som har haft i uppdrag att fördela bredbandsbidrag ur det gamla stödprogrammet som Jordbruksverket via Landsbygdsprogrammet ansvarat för. Programmet avslutas i år, men i elfte timmen har länsstyrelsen fått tillbaka stödpengar från tidigare beviljade projekt som av någon anledning inte genomförts. Ett av projekten i vår kommun som precis missade att få bidrag beviljade i vintras fick därmed en ny chans. Nu har länsstyrelsen meddelat att IP-Only tilldelats pengar för att genomföra projektet beskrivet ovan och då med start i princip omedelbart. Att projektet startar nu är av många skäl bra, bland annat har den gamla telestationen i Baskemölla precis lagts ned, vilket drabbat många fastighetsägare i Sandvången med omnejd, men också att det just nu finns ett ovanligt stort antal andra ledningsprojekt i området vilket medför att möjligheter till samförläggning går att utnyttja.

Mer information om projektet kommer att komma dels på denna sida och dels direkt från IP-Only i samband med att de nu kör igång projektet.

Möjligt att efterbeställa hos Telia

Telia meddelar att det nu ska vara möjligt att efterbeställa i Simrishamn i de områden där Telia byggt ut fiber. Det rör sig om strax över 1 100 adresser som det är möjligt att beställa till. Säljkampanj (utskick till berörda fastigheter gjort 2020-10-17 enligt Telia) kommer att pågå ända till den siste januari 2021, men installation kommer att påbörjas redan 2020 för de som beställer redan nu. Efterbeställning görs på den här länken.

Du som undrar var Telias utbyggda områden finns, kan gå in under fliken ”Var finns operatörerna” eller klicka på kartan som också finns tillgänglig under rubriken ”Bredband”.

Möjligt att efterbeställa hos Österlens kraft

Österlens kraft har idag ett fibernät i Simrishamns tätort samt närområde de bygger ut och förtätar. Ta del av deras erbjudande på deras hemsida, eller ring 0414-285 60.

Bakgrund

Under sommaren och hösten 2013 bjöd kommunledningen in både kommuninvånare och olika aktörer som skulle kunna vara intresserade av att leda en utbyggnad av fiber i hela kommunen. Parallellt med detta pågick en upphandling av fiberutbyggnad till vårt allmännyttiga bostadsbolag, Simrishamnsbostäder, för att förse alla bolagets fastigheter med fiber. Denna affär gick till Telia som utförde utbyggnaden i sin helhet under 2014, totalt knappt 1 400 lägenheter.

Två operatörer visade intresse

Kommunledningens inbjudan ledde till att två telekomoperatörer visade ett stort intresse och inkom med förslag på olika typer av samverkansavtal att tecknas mellan kommunen och vald operatör. De två aktörerna var Telia och IP-Only. Telia, ett välkänt och väletablerat företag sprunget ur gamla Televerket, och sedan IP-Only, ett bolag startat 1999 med ursprungligt fokus på tjänster till företag. IP-Only hade dock under 2013 fått en ny ägare i form av EQT, ett riskkapitalbolag ägt av Wallenbergssfären, som hade insett vidden och vikten av att utbyggnaden av fiberinfrastuktur i hela landet måste ta fart. Och att det förstås borde bli en lönsam affär över lång tid även om insatserna i form av investeringsmedel skulle bli mycket stora inledningsvis.
Kommunen förhandlade med de båda bolagen under senare delen av 2013 och början av 2014. I slutet av februari 2014 skrev kommunen på ett samarbetsavtal med IP-Only, främst av två skäl: att bolaget garanterade en byggstart i de större byarna om anslutningsgraden blev större än 30 %; dessutom erbjöd de den lägsta anslutningskostnaden till fastighetsägarna. I avtalet med IP-Only ingick även en utbyggnad av fiber till ett större antal kommunala verksamheter runt om i kommunen, där kommunen tecknade ett 15-årigt avtal avseende hyra av fiber. Utan denna del i samverkansavtalet hade nog inte utbyggnaden realiserats, eller i varje fall inte så snabbt som den sedan genomförts. Utlovad byggstart var under tidig sommar 2014.

Genomförandet

Först ut av de stora byarna att komma upp i 30 % anslutningsgrad blev Skillinge där utbyggnaden startade i juni 2014. Flera andra byar påbörjades under 2014, bland annat Brantevik och Borrby, men det var först under 2015 som det tog riktig fart. Den först anslutna fastigheten låg i Skillinge och det var under tidigt 2015 som den första kontakten med internet kunde ske. Under 2016 färdigställdes sedan utbyggnaden till de sista större byarna inklusive två mindre byar som ”hängde på” två större byar. De två mindre var Vitemölla och Örnahusen (inklusive Norrekås). Stora byar som var anslutna vid utgången av 2016 var Brantevik, Skillinge, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, Sankt Olof, Vitaby, Kivik, Vik, Baskemölla, Östra Tommarp, Simris och Simrislund.

Uttryckt i hushåll och företag som kunde erbjudas en fiberanslutning såg det ut så här:

 • Utgången 2015 – 55 %
 • Utgången 2016 – 80 %
 • Utgången 2017 – 88 %

Att antalet anslutna hushåll och företag kunde öka så mycket under 2016 och även fortsätta att öka 2017, berodde i första hand på att Telia gav sig in i leken igen. Eftersom samverkansavtalet med IP-Only inte gav det bolaget någon exklusiv rätt till att ansluta fastigheter, var det förstås fritt fram för Telia att fiberansluta fastigheter i områden som de själva kunde välja ut, både mindre byar och på ren landsbygd. Telias inträde gav också lite ny energi åt IP-Only som satte ny fart och började erbjuda fiber i flera mindre byar. Telia levererade sina första färdiga anslutningar lagom till jul 2016 medan merparten av anslutningarna skedde under 2017.

Innan vi går in på vad IP-Only åstadkommit vid sidan om de stora byarna, måste en tredje aktör nämnas: Österlens kraft. Företaget har, med utgångspunkt från sitt befintliga kabel-tv-nät, levererat bredband långt innan 2013, men det var först i samband med att kommunen ville få fart på fiberutbyggnaden som även Österlens kraft fick riktig fart på sin. Österlens kraft finns i huvudsak i tätorten Simrishamn plus i delar av Simrislund. På senare tid, 2018–19, har bolaget även byggt ut och erbjuder fiber i Bjärsjö med omnejd samt i Tobisborg.

Tillbaka till IP-Only: Efter inhoppet av Telia 2016, fick bolaget fart på försäljningen i ett antal mindre byar och i två lite större landsbygdsprojekt. Mindre byar var till exempel Järrestad, Gladsax och Gröstorp och de blev klara i huvudsak under 2017. De två landsbygdsprojekten, Bästekilleprojektet och Hammenhögsprojektet, har tyvärr haft stora problem med framdriften och det är först nu, i början av 2020, som vi kan se att dessa projekt börjar bli färdiga. Bästekilleprojektet, som sträcker sig från Stenshuvud/Svinaberg och västerut över Södra Mellby, Bästekille, Grevlunda och bort mot kommungränsen till Tomelilla, skulle varit klart – med undantag för knappt 100 fastigheter – redan 2017, men av olika skäl blev det försenat i två år. Även i Hammenhögsprojektet, som innefattar stora delar av den södra kommundelen söder om väg 11, kommer alla fastigheter, med undantag för deltidsboende, ha fått sin fiberanslutning senast i slutet av april.