Livet i stad och by

Simrishamn är kommunens tätort. Men vi har även en levande landsbygd med 62 byar runt om kommunen. Här hittar du en kort introduktion till alla våra byar.

Många av byarna har fortfarande mycket lokal service och är populära att flytta till. Det har sammanfört gamla och nya eldsjälar, drivna entreprenörer och andra som vill ha landsbygden som hem och arbetsplats. Engagemanget för bygden och gemenskapen det ger, bidrar till många goda nätverk, samarbeten och ett starkt föreningsliv.