Bostadsprojekt och nya bostäder

I kommunen pågår och planeras flera nya bostadsprojekt. Det som är unikt för Simrishamns kommun, som lockar så många att vilja bo här och besöka oss, är upplevelsen av Österlen och våra tillgångar. För oss som kommun är det därför viktigt att nya bostäder inspireras av och knyter an till de arkitektur- och kulturmiljövärden som utmärker vår kommun och skapar människors unika upplevelse av platsen. Österlen är en plats som människor minns, återvänder till och vill leva på.

Kivikhusen

I hjärtat av Österlen, mitt i en äppelodling, planeras Kivikhusen. En småskalig och tät bebyggelse med trädgårdsrum och gaturum som knyter an till Kiviks gamla bykärna och tillför nya promenadstråk och mötesplatser.

Bilderna ovan har skapats av STADSTUDIO.

Vad byggs här?

Kivikhusen är en småskalig och tät bebyggelse med trädgårdsrum och gaturum som knyter an till Kiviks gamla bykärna och tillför nya promenadstråk och mötesplatser. Bostadshusen utgörs av äkta trähus och hämtar inspiration ur den skånska traditionen med inramade gårdar som i sin tur omgärdar den gemensamma platsen med äppelträd. I hjärtat av Österlen, mitt i en äppelodling, där planeras Kivikhusen.

De nya trähusen är resultatet av en markanvisningstävling som hölls under 2018. Arkitekten STADSTUDIO vann tävlingen och kommer att bygga bostadshusen i området i egen regi.

Fakta

Vad?

 • 34 småhus 1-2 våningar
 • Offentliga utomhusytor
 • Nyplanterade äppelträd på de offentliga utomhusytorna

Var?

 • Kivik, i anslutning till Horsåkravägen och Kiviks Stora väg.

När?

 • Planarbete 2018-2021
 • Byggstart sommaren/hösten 2022
 • Inflyttning 2023

Vem bygger?

STADSTUDIO är både arkitekt och byggherre.

Vill du veta mer?

På STADSTUDIO:s hemsida kan du läsa mer om Kivikhusen.

Patchwork of Cottages

På en av de sista delarna av den före detta skoltomten för Jonebergsskolan i Simrishamn kommer nya radhus att byggas, med en för området ny variationsrikedom. En samling enkla och småskaliga husvolymer som med sina individuella skillnader anspelar på formspråket i Simrishamns äldre stadskärna.

Bilderna ovan har skapats av SSOJ arkitekt illustration tillsammans med Byggnads AB Gösta Bengtsson. 

Vad byggs här?

Patchwork of Cottages är en samling enkla och småskaliga husvolymer som med sina individuella skillnader anspelar på formspråket i Simrishamns äldre stadskärna kommer att stå inflyttningsklara hösten 2023. Namnet på den nya byggnationen är ”Patchwork of Cottages” som kan översättas till ”Ett lapptäcke av stugor”. Planlösningarna i radhusen kommer att anpassas för att nyttja de möjligheter som finns för sovloft eller inredd vind, ett sätt att förstärka stugkänslan och möjliggöra ett yteffektivt boende.

Bakgrunden till byggnationen av de nya radhusen är en markanvisningstävling som hölls under 2020. Byggnads AB Gösta Bengtssons förslag utsågs till vinnare och de har tillsammans med SSOJ arkitekt illustration har ritat de nya radhusen.

Fakta

Vad?

 • 14 nya radhus

Var?

 • Simrishamn, på en av de sista delarna av den före detta skoltomten för Jonebergsskolan.

När?

 • Byggstart våren 2022
 • Inflyttning 2023

Vem bygger?

Byggnads AB Gösta Bengtsson är projektägare och har ritat förslaget tillsammans med arkitekten SSOJ arkitekt illustration.

Vill du veta mer?

Byggnads AB Gösta Bengtssons hemsida

SSOJ arkitekt illustrations hemsida

Simrislunds nya bostadskvarter

Mitt i Simrislund kommer ett nytt bostadskvarter att växa fram med låga flerbostadshus och radhus. Kvarteret blir en ny del av Simrislund som länkas samman väl med resten av området.

Bilden ovan är skapad av Wingårdhs.

Vad byggs här?

Mitt i Simrislund kommer ett nytt bostadskvarter att växa fram med låga flerbostadshus och radhus. Kvarteret blir en ny del av Simrislund som länkas samman väl med resten av området. Det nya bostadskvarteret kommer att ha närhet till grönområden, havet och Simrishamns station. Simrislund har även ett fint utbud av gång- och cykelstråk som är separerade från biltrafik och skapar en trygg trafikmiljö.

2018 blev byggföretaget Lyckos tillsammans med arkitekten Wingårdhs direktanvisade området av kommunen för sin unika stadsplaneidé som kommer att tillföra platsen nya stadsrum och stråk, samtidigt som de tagit hänsyn till områdets grönska. Placeringen av byggnadskropparna förhåller sig till omgivande bebyggelse på ett speciellt sätt då infarter och stråk ansluter på ett okonventionellt, men naturligt sätt.

Fakta

Vad?

 • Cirka 60-70 nya bostäder – lägenheter och radhus.

Var?

 • Simrislund, i anslutning till Ryttaregatan och Ekegatan.

När?

 • Byggstart 2021
 • Inflyttning 2023

Vem bygger?

Lyckos som är projektägare och Wingårdhs.

Vill du veta mer?

Läs mer om Simrislunds nya bostadskvarter på Lyckos hemsida

Wingårdhs hemsida

Skansen

En ny stadsdel växer fram i Simrishamn. Området heter Skansen och ligger söder om Simrishamns station. Här byggs det 120 nya bostäder med stor variation; nya grönområden, gator, padelbanor, mötesplatser och med ett gång- och cykelstråk som ansluter till Simrishamns nya stationstorg.

Vad byggs här?

Fiskmagasinet är ett 6 våningar högt tegelhus med en gemensam takterrass i nordvästlig riktning. Huset har planerats på ett sätt som gör att utsikterna tas tillvara på ett omsorgsfullt sätt, samtliga lägenheter har stora uteplatser eller delvis inglasade balkonger. I anslutning till huset finns ett gemensamt orangeri och en övernattningslägenhet för gäster.

Fakta

Vad?

 • 33 bostadsrätter, 2-4 rum och kök
 • Gemensam takterrass
 • Gemensamt orangeri
 • Gemensam övernattningslägenhet

Var?

 • Simrishamn, i stadsdelen Skansen söder om Simrishamns station

När?

 • Byggstart hösten 2022
 • Preliminär inflyttning hösten/vintern 2023

Vem bygger?

Sundprojekt är byggherre och projektägare.

Vill du veta mer?

Här på Sundprojekts hemsida finns mer information om Fiskmagasinet

Intresserad av en lägenhet?

Kontakta Svensk fastighetsförmedling i Simrishamn.

Vad byggs här?

I vår nya stadsdel Skansen har nu Simrishamns första padelhall byggts. Inomhus finns det fyra banor och två stycken utomhus. Här kan boende och besökare utöva den populära sporten i en fin miljö. Padelhallen med tillhörande utomhusbanor är tänkt att bli en samlingsplats för träning och gemenskap.

Fakta

Vad?

 • Padelhall med 4 inomhusbanor för padel
 • 2 utomhusbanor för padel

Var?

 • Simrishamn, i stadsdelen Skansen söder om Simrishamns station

När?

 • Byggstart hösten 2021
 • Padelhallen stod klar våren/sommaren 2022

Vem bygger?

Padel Simrishamn är byggherre och projektägare.

Vill du veta mer?

Här på Padel Simrishamns hemsida kan du läsa mer om padelhallen

Vad byggs här?

Residens Simrishamn är för äldre vuxna som vill ha ett boende med det lilla extra. Residenset består av 60 lägenheter, där en del är bostadsrätter och en del är hyresrätter, i varierande storlek mellan 50 och 100 kvm.

Här skapas ett boende som är bekvämt, tryggt och snyggt med möjlighet att enkelt umgås med nya och gamla vänner – på egna villkor.

Stor vikt läggs vid service och smart design. Det handlar om klimatsmarta lägenheter med genomtänkta detaljer och tillgång till gemensamma faciliteter och service. Visionen är att det ska kännas tryggt och roligt att bo – ett boende för livet. Bostäderna har bland annat gemensamma sällskapsytor för umgänge och aktivitet samt en gemensam takterrass.

Fakta

Vad?

 • 60 lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter, trygghetsboende
 • Gemensamhetslokal och övernattningsrum
 • För ökad trygghet kommer en bovärd att vara på plats varje dag

Var?

 • Simrishamn, i stadsdelen Skansen söder om Simrishamns station

När?

 • Byggstart 2023
 • Inflyttning 2024-2025

Vem bygger?

Bolivo och Conara.

Vill du veta mer?

Här på Bolivos hemsida kan du läsa mer om Residens Simrishamn

Vad byggs här?

Simrishamns station kommer få ett mer levande stationsområde med grönska och en ny torgplats. Som en del av arbetet har ett större väderskydd satts upp där resenärerna kan få skydd från väder och vind, en modern version med dörrar som stängs automatiskt, trätak på insidan och ett grönskande sedumtak på utsidan. På stationen kommer det även att byggas ett cykelgarage och en ny cykelparkering. Förvaringsbehovet hos de resande kommer mötas genom att sätta upp värdeskåp där det går att förvara värdesaker under dagen. För att skapa en passage till vår nya stadsdel Skansen kommer tunneln vid Lackgatan att byggas om och bli en gång- och cykeltunnel som länkar samman det nya stationstorget med hela Skansenområdet.

Fakta

Vad?

Etapp 1

 • Väderskydd
 • Torgplats
 • Cykelgarage
 • Cykelparkering

Etapp 2

 • Skåp för värdesaker
 • Gång- och cykeltunnel (Lackgatan)

Var?

 • Simrishamns station och Skansen

När?

Etapp 1

 • Start december 2021
 • Klart hösten 2022

Etapp 2

 • Start 2023
 • Klart 2024

Vem bygger?

Simrishamns kommun är beställare och Infrakraft utförare.

Vad byggs här?

Svävaren består av 34 bostadsrätter som delas upp i två hus, Norra Svävaren och Södra Svävaren. Norra består av tre plan och Södra står med sina fem våningar på kolonner för att ta tillvara på utsikten över havet och landskapet. Lägenheterna kommer variera från två till sex rum och kök, ha en
privat terrass eller trädgård och gemensamma sällskapsytor.

Fakta

Vad?

 • 34 bostadsrätter
 • 2-6 rum och kök
 • Gemensamma sällskapsytor

Var?

 • Simrishamn, i stadsdelen Skansen söder om Simrishamns station

När?

 • Byggstart vintern 2021
 • Inflyttning hösten 2023

Vem bygger?

We Construction.

Vill du veta mer?

Här på We Constructions hemsida kan du läsa mer om Svävaren

Området på Skansen kommer att bestå av en levande och grönskande atmosfär med torgplats, parkområde, planteringar, belysning och gator. Under etapp 1 kommer gatorna att byggas, belysning sättas upp och träd planteras. Det blir den praktfulla trädsorten Naverlönn som ska pryda området och belysningsstolparna får färgen svart. Under etapp 2 ska man skapa en mysig torgplats och anlägga ett parkområde.

Fakta

Vad?

Etapp 1

 • Belysning
 • Gator
 • Trädplanteringar

Etapp 2

 • Torgplats
 • Parkområde

När?

Etapp 1

 • Start 2022
 • Klart hösten 2023

Etapp 2

 • Start hösten 2023