Kommunarkiv och betygshandlingar

Här förvaras allmänna handlingar som inte längre används i den löpande verksamheten och som ska förvaras för all framtid.

Om du vill ta del av allmänna handlingar i arkivet, kontakta oss i förväg så att vi kan ta fram det du behöver.

I detta dokument finns en sammanställning av de handlingar som förvaras i Centralarkivet.

Kommunarkivet har betygskataloger och kopior av avgångsbetyg från både grundskola och gymnasium.

Har du gått ut de senaste två åren?
Vänd dig då direkt till skolan.

Skola/utbildning Betygshandlingarna finns arkiverade här
Samrealskolan, Simrishamn Landsarkivet i Lund
Milnerskolan Kristianstad/utbildning i Simrishamn t.o.m. år 1999 Regionarkivet i Lund
Komvuxbetyg t.o.m. 2002 Kommunarkivet, Simrishamn
Komvuxbetyg 2003 – 2007 Tomelillas kommunarkiv
Komvuxbetyg fr.o.m. 2008 Forum Ystad
Kunskapslyftet 2000-2004 Tomelillas kommunarkiv
Vårdutbildning 2003-2005 Tomelillas kommunarkiv
SFI-betyg 2003-2005 Tomelillas kommunarkiv
Jonebergsskolan, grundskola Kommunarkivet, Simrishamn
Korsavadsskolan, grundskola Kommunarkivet, Simrishamn
Friaborgsskolan, gymnasieskola Kommunarkivet, Simrishamn
Österlengymnasiet Kommunarkivet, Simrishamn
Betygshandlingar från friskolor

Fristående skolors slutbetyg från grundskola med start juni 2012 finns på kommunarkivet. De nya bestämmelserna trädde i kraft läsåret 2011/2012 och gäller inte retroaktivt.

Kopia av betyg från fristående skolor lämnas ut av respektive skola.

Överlämnande av betygshandlingar från fristående skolor

I PDF-dokumenten nedan finns instruktioner och information om hur friskolor ska göra inför överlämnandet.

Överlämnandet av betygshandlingar till kommunarkivet ska ske årsvis. Kontakta kommunarkivet före leverans. Med leveransen ska bilaga medfölja med uppgifter om bland annat skola, läsår.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close