Hitta och samla in förlorade fiskeredskap – effektivt och hållbart

Hitta och samla in förlorade fiskeredskap – effektivt och hållbart

Ny introduktionsutbildning

Marint centrum erbjuder nu en introduktionsutbildning online med fokus på kartläggning, insamling och rapportering av förlorade fiskeredskap. Kursdeltagarna får lära sig mer om beprövade metoder för såväl planering som genomförande av draggningsinsatser samt bidra med egna värdefulla erfarenheter och lokal kunskap. Syftet är att genom ständiga metodförbättringar öka möjligheterna att på ett effektivt sätt hitta och ta upp förlorade fiskeredskap, och därmed bidra till en bättre miljö i våra vatten. 

Kursinnehåll i korthet

  • Planering och kartläggning. Hitta områden där många förlorade redskap samlas. Söka orsaker till att man förlorar fiskeredskap i vissa områden och titta närmare på hur detta kan förebyggas. Använda Havs och-vattenmyndighetens checklista för upptagning av fiskeredskap.
  • Draggningsmetodik och -utrustning. Olika bottenförhållanden och typer av förlorade fångstredskap kräver olika draggningsmetodik och -utrustning.
  • Rapportering och utvärdering. Viktigt för att samla kunskap för ständiga förbättringar.

Vem kan gå utbildningen?

Introduktionsutbildningen riktar sig till dig som vill starta eller medverka i projekt inriktade på draggning och upptagning av förlorade fiskeredskap.

Hur går utbildningen till och hur anmäler jag mig?

Utbildningen sker online, tar 1-2 timmar och kommer att ges under ett antal tillfällen under 2023. För mer information och intresseanmälan kontakta Rebecca Schmatz, projektkoordinator på Marint centrum.

Utbildning baserad på erfarenhet

Introduktionsutbildningen är framtagen av Marint centrum och baseras på den så kallade Marelitt Blueprint-metodiken.

Marint centrum kan även hjälpa till med:

  • Upphandlingar, t e x av yrkesfiskare till draggningsprojekt.
  • Rådgivning och konsultering i samband med draggningsprojekt.
  • Löpande stöd och utvärdering av projektet.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Rebecca Schmatz, projektkoordinator. Marint centrum.
Telefonnummer: 0414-81 91 17
E-post: rebecca.schmatz@simrishamn.se

Fiskebåt i Simrishamn