Konferensen Östersjöfiske 2020

Konferensen Östersjöfiske 2020 arrangerades på Marint centrum den 19-20 november 2020.

Konferensen Östersjöfiske 2020 har arrangerats sedan 2015, då Simrishamns kommun, Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet tog initiativet till en serie konferenser om yrkesfisket i Östersjön. Syftet med konferensen har varit att tillhandahålla en mötesplats där kunskap kan spridas, aktuella frågor diskuteras och fler aktörer involveras i östersjöfiskets situation och utveckling.

Den sjätte och sista upplagan av Östersjöfiske 2020 hölls digitalt och lockade fler än 170 deltagare, vilket är nytt deltagarrekord. Huvudfokus för den första dagen var förslaget från Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket till en ny strategi för svenskt fiske och vattenbruk. Strategins föreslagna mål presenterades och inbjudna talare gav sin syn på målen och hur de bäst kan förverkligas. Andra dagen fokuserade på hur man ska kunna bibehålla ett lokalt östersjöfiske i framtiden, i ljuset av de många utmaningar som finns. Företrädare för kustkommuner, kustregioner och näringen framförde sina tankar och förslag kring vad som behöver hända och ändras. Ett nedslag gjordes för att belysa vad ekosystembaserad förvaltning är och varför det inte har kommit längre. De statliga myndigheterna presenterade sitt arbete för fiskets utveckling och avslutningsvis samtalade en panel med yrkesfiskare om fisket och dess framtid. Konferensen avslutades med att Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket utlovande en fortsättning med årligen återkommande fiskekonferenser på olika platser i landet.

Arrangörerna vill rikta ett varmt tack till alla, från föredragshållare till publik, genom åren!

Arrangörer för årets konferens var Simrishamns kommun, Landsbygdsnätverket, Lunds universitet och Länsstyrelsen Skåne.

Nedan finns dokumentation från årets konferens samlad i form av konferensprogram, presentationer, resultat från genomförda onlineomröstningar, svar på ställda frågor under konferensen (inom kort) samt videoinspelning av dagarna (det sistnämnda är tillgängligt till 4 december).

Dokumentation från några av de tidigare konferenserna finns här: 2019 och 2018