Kommunala bolag i Simrishamns kommun

Här nedan hittar du en lista på de kommunala bolag som finns i vår kommun.

Simrishamns Bostäder AB

Bruksgatan 1
272 36 Simrishamn
Telefon 0414-81 96 30

Om oss: Efter att ha färdigställt Trekanten med sina 64 bostäder i första etappen av att utveckla Skansenområdet vänder vi nu blicken mot Solrosen vid Simrisvägen. Solrosen ligger nära centrum i kanten av sjukhusområdet och med promenadavstånd till nya COOP. Solrosen är ett förtätningsprojekt i staden.

Mer information finns på: simrishamnsbostader.se

Simrishamns Näringslivsutvecklings AB

Bruksgatan 1
272 36 Simrishamn
Telefon 0414-81 96 30

Om oss: Simrishamns Näringslivsutveckling AB, Sinab, ägs av Simrishamns kommun och verkar för att främja näringslivet inom kommunen, hyra ut lokaler samt exploatera mark och fastigheter för det lokala näringslivets och kommunens utveckling på marknadsmässiga villkor.

Mer information finns på: sifab-simrishamn.se

Österlens Kommunala Renhållnings AB, ÖKRAB

Måsalycke Avfallsanläggning
277 45 S:t Olof
Telefon 0414-285 70

Om oss: Vi bedriver insamling och transport av avfall från Simrishamns och Tomelilla kommuner. Bolaget ägs till hälften vardera av de båda kommunerna.

Mer information finns på: okrab.se

Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV

Postadress: Box 50344
202 13 Malmö
Besöksadress: Spillepengsgatan 13
Telefon 040-635 18 00
Telefax 040-635 18 10

Om oss: Vi tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och verksamheter i södra Skåne. Företaget ägs av 14 kommuner i Sydskåne med 635 000 invånare och har cirka 6 000 företag som kunder. Simrishamns kommun äger 1,95 procent av aktierna i bolaget.

Mer information hittar du på: www.sysav.se

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Adelgatan 21
211 22 Malmö
Telefon 040-699 25 26, 040-699 25 28

Om oss: Vi bedriver försäkringsrörelse och ägs av 30 kommuner i Skåne. Bolaget tecknar endast försäkringsskydd för de delägande kommunerna och för deras kommunala bolag.