Kommunala bolag i Simrishamns kommun

Här nedan hittar du en lista på de kommunala bolag, miljöförbund med mera som finns i vår kommun, där Simrishamns kommun är hel- eller delägare eller intressent.

Simrishamns Bostäder AB

Bruksgatan 1
272 36 Simrishamn
Telefon 0414-81 96 30

Om oss: Vi är allmännyttan i Simrishamns kommun. Vi erbjuder attraktiva och bekymmersfria hyresrätter i Simrishamn, Borrby, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik, och Sankt Olof. Hos oss hittar du såväl boende i centralorten, som nybyggda lägenheter vid havet och mysiga radhus i bymiljö.

Mer information finns på vår hemsida.

Simrishamns Näringslivsutvecklings AB

Bruksgatan 1
272 36 Simrishamn
Telefon 0414-81 96 30

Om oss: Simrishamns Näringslivsutveckling AB, Sinab, ägs av Simrishamns kommun och verkar för att främja näringslivet inom kommunen, hyra ut lokaler samt exploatera mark och fastigheter för det lokala näringslivets och kommunens utveckling på marknadsmässiga villkor.

Mer information finns på vår hemsida.

Österlens Kommunala Renhållnings AB, Ökrab

Måsalycke avfallsanläggning
277 45 S:t Olof
Telefon 0414-285 70

Om oss: Vi bedriver insamling och transport av avfall från Simrishamns och Tomelilla kommuner. Bolaget ägs till hälften vardera av de båda kommunerna.

Mer information finns på vår hemsida.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Telefon 0417-57 35 00

Om oss: I Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. Vi är verksamma inom områdena livsmedel, miljö- och hälsoskydd. Förbundet arbetar till största delen med myndighetsutövning, vilket innebär att vi utför de uppgifter som kommunerna enligt lag är skyldiga att utföra inom ovanstående områden.

Mer information finns på vår hemsida.

Österlen VA AB

Nybrogatan 2B
273 30 Tomelilla
Telefon 0417-77 78 00

Om oss:Österlen VA AB är ett gemensamt driftsbolag för VA-verksamheterna i Simrishamns och Tomelilla kommuner.

Mer information finns på vår hemsida.

Sydskånes Avfallsaktiebolag, Sysav

Postadress: Box 50344
202 13 Malmö
Besöksadress: Spillepengsgatan 13
Telefon 040-635 18 00

Om oss: Vi tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och verksamheter i södra Skåne. Företaget ägs av 14 kommuner i Sydskåne. Simrishamns kommun äger 1,95 procent av aktierna i bolaget.

Mer information finns på vår hemsida.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, Sörf

Metallgatan 2
271 39 Ystad

Om oss: Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att förhindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är organiserade i ett gemensamt kommunalförbund.

Mer information finns på vår hemsida.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté, Sösk

Om oss: Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne. Det är förhållningssättet för samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne för att arbeta långsiktigt med regional utveckling där helheten är större än delarna. Samverkan sker genom en kommitté

Mer information finns på vår hemsida.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Adelgatan 21
211 22 Malmö
Telefon 040-699 25 26, 040-699 25 28

Om oss: Vi bedriver försäkringsrörelse och ägs av 30 kommuner i Skåne. Bolaget tecknar endast försäkringsskydd för de delägande kommunerna och för deras kommunala bolag.

Kommunerna i sydöstra Skåne använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne. Du kan läsa mer om detta på sidan om regional samverkan.