Begravning

Det här är ett alternativ för dig som inte vill ha en religiös ceremoni.

Begravningsavgift betalas av alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter samt lokal för begravningsceremonin. Den som är medlem i Svenska kyrkan har också rätt till en begravningsceremoni.

Inga religiösa inslag

Den som har utträtt ur Svenska kyrkan har inte rätt till en begravningsceremoni i kyrkan. Om man då vill ha en begravningsceremoni får man anlita någon annan. Man kan till exempel låta en anhörig förrätta begravningen. Annars förmedlas begravningsförrättare via begravningsbyråerna eller kommunen. Att anlita kommunens förrättare av borgerlig begravning är kostnadsfritt.

Följande personer har av kommunfullmäktige i Simrishamn utsetts till förrättare av borgerliga begravningar:

  • Ingela Bröndel, Fridhemsvägen 9, 272 95 Simrishamn, telefon 0414-241 31
  • Kjell Vagnhammar, Gislöv 2626, 272 92 Simrishamn, telefon 0414-250 30 eller 0730-97 50 30 (säkrast)

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiösa inslag. Det finns inga bestämmelser för hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas. De anhöriga kan efter eget omdöme välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. Ansvaret ligger då på kommunens socialförvaltning.

Alla betalar begravningsavgift

Svenska kyrkan har ansvar för att anordna begravning för alla människor i Sverige. Därför måste varje kommunmedlem betala en särskild begravningsavgift, även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift och i den ingår begravningsavgiften.

För denna begravningsavgift har man rätt till en begravningsplats, till gravsättning och kremering, vissa transporter och tillgång till en lokal för begravningsceremonin.

De som inte tillhör Svenska kyrkan har begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Därför utser länsstyrelsen begravningsombud som företräder dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud

Begravningsombudets uppgift är bland annat att kontrollera att storleken på begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt. Begravningsombudet ska också i övrigt bevaka deras intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.

Den som har frågor eller synpunkter på begravningsverksamheten kan ta kontakt med begravningsombudet: Ingela Bröndel, Fridhemsvägen 9, 272 95 Simrishamn, 0735-393 922

Begravningsombudets uppdrag avser hela Simrishamns kommun:

  • Borrby-Östra Hoby församling
  • Hammenhögs församling
  • Kiviks församling
  • Simrishamns, S:t Olofs och Rörums församlingar
  • Stiby församling

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close