Giftemål

Det här är till för dig som vill gifta dig utan religiösa inslag.

De som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel och länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.

I vår kommun är följande fem vigselförrättare:

 • Christer Akej, Hannas 222, 276 55 Hammenhög
  Telefon: 0414-44 21 86, 0708-18 29 55
  E-post: christer.akej@gmail.com
 • Anders Johnsson, Stockeboda gård, 272 97 Gärsnäs
  Telefon: 0414-241 02
  E-post: anders@stockeboda.se
 • Kristina Åhberg, Prästgatan 2 B, 272 31 Simrishamn
  Telefon: 0768-88 25 82
  E-post: kahberg@gmail.com
 • Else-Beth Rolf, Åkarevägen 6, 276 50 Hammenhög
  Telefon 0414-44 01 62
  E-post: elsebeth_rolf@hotmail.com
 • Jan Vokoun, Åbogatan 23, 272 94 Simrishamn
  Telefon: 0761-003892
  E-post: vokoun@bredband.net

Det kostar inget att ingå borgerlig vigsel. Önskemål om särskild förrättare eller tid och plats kan oftast uppfyllas.

Hindersprövning

För att få gifta sig krävs ett intyg från Skatteverket. Blankett för ansökan om hindersprövning kan du hämta på Skatteverket eller på Skatteverkets hemsida. Blanketten ska fyllas i av båda parter, skrivas under och lämnas till det skattekontoret där någon i paret är folkbokförd. Samtidigt bör paret ha bestämt sig för efternamn. Intyget från Skatteverket är giltigt under fyra månader.

Förberedelser

Tag kontakt med någon av kommunens vigselförrättare och bestäm tid och plats. Hindersprövningsintyget ska lämnas till förrättaren senast en vecka i förväg. Intyget används som underlag till protokoll och vigselbevis. Lämna också namn och adress till de två personer som ska vara vittnen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close