Överförmyndaren

Överförmyndaren är en myndighet vars huvudsakliga uppdrag att utföra tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap i kommunen.

Överförmyndaren är en av kommunfullmäktige tillsatt person som ska utöva tillsyn över förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap i kommunen.

I överförmyndarens uppgifter ingår bland annat att följa den ekonomiska förvaltningen av huvudmannens tillgångar, granska ingivna förteckningar och redovisningshandlingar samt se till att tillgångarna är placerade på ett betryggande sätt.

Överförmyndaren ska föra register över alla uppdrag man har tillsyn över.

Nyhet! 

Från och med den 1 januari 2023 bildar Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner en gemensam överförmyndarnämnd med namnet Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Överförmyndarkansliet kommer att finnas i Tomelilla: i kommunhuset på Gustafs torg 16.

Handlingar kan lämnas i brevinkastet på kommunhuset i Tomelilla eller direkt till receptionen i Tomelilla. Vid behov av möte med handläggare, vänligen boka tid. Du når oss via Tomelilla Direkt, 0417-180 00, eller overformyndarnamnden@tomelilla.se  

Information och blanketter finns redan nu på www.tomelilla.se/overformyndarnamnden