Barnrättsarbete i Simrishamns kommun

Simrishamns kommun arbetar aktivt för att i kommunen stärka barn och ungas rättigheter på kort och lång sikt samt förbättra barns och ungas levnadsvillkor.