Barnrättsarbete i Simrishamns kommun

Simrishamns kommun arbetar aktivt för att i kommunen stärka barn och ungas rättigheter på kort och lång sikt samt förbättra barns och ungas levnadsvillkor.

Kulturpedagogiska enheten utförde inför införandet av SommarKulturskola 2016 en genomgående barnkonsekvensanalys (bka). Beslutet togs av enhetschef Sylvia Carlsdotter och genomfördes av projektledare kulturutvecklare barn och unga Anna-Carin Uggla i samverkan med Hanna Thorstensen, socionomer Matilda Arvidsson och Christina Lareke.
Denna ursprungliga barnkonsekvensanalys revideras varje år efter en lokal omvärldsanalys med syfte att verksamheten ska vara relevant i samhället och kunna rikta resurser till specifika behov.

Barnkonsekvensanalys Sommarkulturskola 2020