Tillgänglighetsredogörelse för simrishamn.se

Simrishamns kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. I denna redogörelse beskriver vi hur webbplatsen simrishamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från simrishamn.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss via e-post eller telefon.

Du når oss på följande sätt:

Skicka e-post till kontakt@simrishamn.se
Ring oss på 0414-81 90 00

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss. Skicka e-post till kontakt@simrishamn.se eller ring oss på 0414-81 90 00 så att vi får veta problemen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
 • Det kan förekomma olika sidor med samma sidtitel.
 • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut, till exempel är ID inte unika överallt.
 • Webbplatsen innehåller, samt länkar till, dokument som inte är tillgänglighetsanpassade såsom exempelvis otillräckligt eller inkorrekt uppmärkta PDF filer.
 • På webbplatsen förekommer innehåll från tredje part som visas inom så kallade iFrames, där innehållet kan vara otillräckligt ur ett WCAG 2.1 perspektiv, vilket inte kan styras av själva webbplatsen.
 • Det kan finnas innehåll och funktioner på webbplatsen som inte fullt ut fungerar i olika tekniska hjälpmedel.
 • Det kan finnas innehåll som är formaterade med ”bold”-tagg.
 • Det kan finnas innehåll där HTML används för styling istället för CSS.
 • Det kan finnas innehåll som är formaterat med ”u”-tagg.
 • Det kan finns sidor som innehåller tomma rubriktaggar.
 • Det kan finnas innehålls som saknar namngivna landmärken.
 • Det kan finnas innehåll, där ordningen inte alltid förblir logisk i exempelvis anpassad skärmstorlek.
 • Webbplatsen kan ha instruktioner så som exempelvis knappar eller länkar som är beroende av sensoriska kännetecken.
 • Visst innehåll kan bli otillgängligt i vissa skärmlägen, om man exempelvis vrider på skärmen på mobila enheter.
 • Det kan förekomma vanliga formulärfält för vilka det inte är uppmärkt i koden vilket innehåll som förväntas av användaren.
 • Det kan finnas innehåll och dokument som inte är sidor, där innehållet inte anpassas efter skärmstorleken eller vid förstoring, vilket kan innebära att viss information blir otillgänglig för användaren.
 • Det finns sidor med länkar där syftet med länken inte är tydligt, samt länkar med samma länktext men som leder till olika sidor.
 • Det kan finnas länkar, knappar eller andra element på webbplatsen som inte benämns konsekvent över hela webbplatsen.
 • Det finns iFrames, behållare för inbäddade sidor, som saknar titel/beskrivning, vilket innebär att användare med skärmläsare kan ha svårt att förstå vad iFramen har för syfte eller vad den innehåller.
 • Direktsända videor och/eller ljudklipp saknar textning.
 • Det kan uppstå problem med kommunkartan vid användning av Google Chrome som webbläsare.
 • Det kan finnas bilder av dekorativ art som inte har alternativ text.
 • Det kan finnas diagram som saknar beskrivande text.
 • Det kan finnas tabeller utan tabellbeskrivning.
 • Det kan finnas kartor som inte har alternativ text.
 • Det förekommer bilder som inte är dekorativa, men som saknar alternativ text.
 • Det finns några tabeller och bilder med felaktig WAI-ARIA-uppmärkning.
 • Förinspelade videor saknar syntolkning.
 • Direktsända videor och/eller ljudklipp saknar syntolkning.
 • Det kan förekomma problem med beskrivning av auto-complete alternativ i sökfunktionen.
 • Det kan finnas bilder med text i som är av betydelse för användaren, men som saknar alternativ beskrivning.
 • Det kan finnas delar och grafik på webbplatsen som inte har tillräckliga kontraster.
 • Det kan förekomma innehåll som kan bli otillgängligt om man ökar avståndet mellan tecken, rader, stycken eller ord.
 • Webbplatsen kan innehålla informationsmeddelanden som inte framkommer i tekniska hjälpmedel om de inte förekommer inom användarens fokusområde.
 • Det finns element på webbplatsen där rubriktext inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärgen.
 • Vissa klickytor kan upplevas som små, särskilt på mindre skärmar.
 • Det kan förekomma innehåll som kan bli otillgängligt om man ökar avståndet mellan tecken, rader, stycken eller ord.
 • Det kan finnas så kallade pop-up funktioner/information som inte kan styras eller stängas fullt ut av alla användare, exempelvis vid användning av vissa tekniska hjälpmedel.
 • Webbplatsen kan innehålla informationsmeddelanden som inte framkommer i tekniska hjälpmedel om de inte förekommer inom användarens fokusområde.

Hur har vi testat webbplatsen?

Vi har gjort manuella kontroller och åtgärder. Utöver detta bevakar vi webbplatsen med hjälp av kvalitetstjänsten Siteimprove, som visar för oss i fall nya brister tillkommer.

 • Webbplatsen publicerades den 6 november 2018.
 • Senaste bedömningen gjordes den 15 september 2020.
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 17 december 2020.