Anslagstavlan

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde

KallelserTV-sändning
Kommunfullmäktige 2022-09-26Länk till webbsändning
Kommunfullmäktiges sammanträde 29 augusti är inställt
Kommunfullmäktige 2022-06-20Länkt till webbsändning
Kommunfullmäktige 2022-05-30Länk till webbsändning
Sammanträdet den 25 april 2022 är inställt
Kommunmfullmäktige 2022-03-28Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2022-02-28Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2022-01-31Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-12-20Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-11-29Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-10-25Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-09-27Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-08-30Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-06-21Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-05-31Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-04-26Länk till webbsändning
Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29 är inställt
Kommunfullmäktige 2021-03-01Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-01-25Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2020-12-14Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2020-11-30Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2020-10-26Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2020-09-28Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2020-08-31Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2020-06-15Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2020-06-01Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2020-05-25Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2020-04-27Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2020-03-30Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2020-02-24Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2020-01-27Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2019-12-16Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2019-11-25Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2019-10-28Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2019-09-302019-09-30
Kommunfullmäktige 2019-09-02Länk till webbsändning
2019-06-17Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2019-05-27Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2019-04-29På grund av serverproblem hos leverantören kan ingen webbsändning publiceras
Kommunfullmäktige 2019-03-25Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2019-02-25Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2019-01-28Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2018-12-17Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2018-11-26Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2018-10-29Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2018-10-01Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2018-08-27Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2018-06-18Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2018-04-23Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2018-03-07Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2018-02-26Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2018-01-29Länk till webbsändning

Särskild protokollföring

ProtokollAnslås
Särskild protokollföring augusti 2022T.o.m 2022-10-13

Kungörelser:

Överklaga:

Ett beslut som fullmäktige eller en nämnd har tagit och som du anser inte har beslutats enligt kommunallagen, kan du överklaga hos förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Protokoll med beslut finns tillkännagivet på kommunens anslagstavla under tre veckor.

Under den tiden kan varje medlem i kommunen överklaga det fattade beslutet. I överklagandet ska det stå vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Mer information finns här

Övrigt:

Överförmyndarens expeditionstider (publicerad 2018-01-16)