Anslagstavlan

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Tillkännagivande av justerade protokoll

ProtokollAnslås
Socialnämnden 2019-05-23, §§ 80-96T.o.m. 2019-06-17
Kommunstyrelsen 2019-05-05, §§ 105-141T.o.m 2019-06-08
Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-06, §§ 46-59T.o.m. 2019-06-04
Individ- och familjeutskottet 2019-05-09, § 43-50T.o.m 2019-06-03
Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-02, §§ 22-38T.o.m 2019-06-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-24, §§ 91-133T.o.m 2019-05-28
Kommunfullmäktige 2019-04-29T.o.m 201905-28
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-25, §§ 62-101T.o.m 2019-05-25
Socialnämnden 2019-04-25, §§ 61-79T.o.m 2019-05-20
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-25T.o.m 2019-05-17
Byggnadsnämnden 2019-04-25T.o.m 2019-05-17
Kommunstyrelsen 2019-04-10, §§ 83-104T.o.m 2019-05-10
Revisionen 2019-04-11, §§ 47-54T.o.m 2019-05-07
Revisionen 2019-04-03, §§ 37-46T.o.m 2019-05-07
Revisionen 2019-04-02, §§ 28-36T.o.m 2019-05-07
Individ- och familjeutskottet 2019-04-11, §§ 25-42T.o.m 2019-05-06
Barn- och utbildningsnämnden §§ 34-45T.o.m 2019-04-26
Socialnämnden 2019-04-04, § 59-60T.o.m. 2019-04-29
Kommunrevisionen 2019-04-01, §§ 19-27T.o.m 2019-04-25
Kommunrevisionen 2019-03-29, §§ 25-40T.o.m 2019-04-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-20, §§ 59-90T.o.m 2019-04-19
Kommunfullmäktige 2019-03-25, §§ 58-85T.o.m 2019-04-19
Kommunstyrelsen 2019-03-13, §§ 52-82T.o.m 2019-04-16
Socialnämnden 2019-03-21, §§ 45-58T.o.m 2019-04-15
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-04-25, §§ 62-101p-content/uploads/Dokument/SBF/SBN/Anslag/Anslag-SBN-2019-04-25.pdf">T.o.m 2019-05-25

Kungörelser:

Överklaga:

Ett beslut som fullmäktige eller en nämnd har tagit och som du anser inte har beslutats enligt kommunallagen, kan du överklaga hos förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Protokoll med beslut finns tillkännagivet på kommunens anslagstavla under tre veckor.

Under den tiden kan varje medlem i kommunen överklaga det fattade beslutet. I överklagandet ska det stå vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Mer information finns här

Övrigt:

Överförmyndarens expeditionstider (publicerad 2018-01-16)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close