Anslagstavlan

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde

KallelserTV-sändning
Kommunfullmäktige 2023-09-25Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2023-08-28Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2023-06-19Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2023-05-29Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2023-04-24 är inställt
Kommunfullmäktige 2023-03-27Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2023-02-27Länk till webbsändning
Kungörelse 2023-01-30Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2022-12-19Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2022-11-28Länk till webbsändning
Kallelse 2022-10-31Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2022-10-17Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2022-09-26Länk till webbsändning
Kommunfullmäktiges sammanträde 29 augusti är inställt
Kommunfullmäktige 2022-06-20Länkt till webbsändning
Kommunfullmäktige 2022-05-30Länk till webbsändning
Sammanträdet den 25 april 2022 är inställt
Kommunmfullmäktige 2022-03-28Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2022-02-28Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2022-01-31Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-12-20Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-11-29Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-10-25Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-09-27Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-08-30Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-06-21Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-05-31Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-04-26Länk till webbsändning
Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29 är inställt
Kommunfullmäktige 2021-03-01Länk till webbsändning
Kommunfullmäktige 2021-01-25Länk till webbsändning

Särskild protokollföring

ProtokollAnslås
Särskild protokollföring september 2023T.o.m 2023-10-18

Kungörelser:

Överklaga:

Ett beslut som fullmäktige eller en nämnd har tagit och som du anser inte har beslutats enligt kommunallagen, kan du överklaga hos förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Protokoll med beslut finns tillkännagivet på kommunens anslagstavla under tre veckor.

Under den tiden kan varje medlem i kommunen överklaga det fattade beslutet. I överklagandet ska det stå vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Mer information finns här

Övrigt:

Överförmyndarens expeditionstider (publicerad 2018-01-16)