Skatt

Uppgifterna visas per församling inkomståret 2018. Det finns två summakolumner; en för kommun och landsting samt en som även inkluderar kyrkoavgift till Svenska kyrkan samt begravningsavgift. Information om avgifter till andra trossamfund finns att hämta på Skatteverkets hemsida.

Församling Kommunal-skatt Landstings-skatt Summa kommun & landsting Avgift Svenska kyrkan Begravningsavgift Summa totalt
Gärsnäs 20.51 10.69 31.20 1.284 0.242 32.726
Kivik 20.51 10.69 31.20 1.43 0.242 32.872
Rörum 20.51 10.69 31.20 1.30 0.242 32.742
Simrishamn 20.51 10.69 31.20 1.30 0.242 32.742
S:t Olof 20.51 10.69 31.20 1.30 0.242 32.742

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close