Taxor

I kommunen beslutas om taxor och avgifter för service och tjänster. De finns listade här, sorterade efter ämnesområde.

Kommunstyrelsens taxor

2022

2021

2020

Samhällsplaneringsnämndens taxor

2022

2021

2020

Byggnadsnämndens taxor

2022

2021

2020

Kultur- och fritidsförvaltningens taxor

2022

2021

2020

Socialnämndens taxor

2022

2021

2020