Kommunens beslutsorgan

Kommunfullmäktige är vår högsta beslutande församling: Kommunens “riksdag”.

Kommunfullmäktige i Simrishamn består av 41 ordinarie ledamöter och 22 ersättare. Dessa har valts för fyra år, valperioden 2023-2026.

Kommunfullmäktige fattar beslut i en rad viktiga frågor. Man fastställer till exempel budgeten, antar detaljplaner och utser ledamöter och ersättare i de nämnder som svarar för den löpande förvaltningen.

Våra sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Passa på att höra efter vad dina politiker tycker i olika frågor.

Är du särskilt intresserad av något ärende, eller vill följa sammanträdet noggrannare, kan du läsa mera i kommunfullmäktiges handlingar. Kommunfullmäktiges handlingar är en sammanställning av kommunstyrelsens förslag, utredningsmaterial med mera som kommunfullmäktige har som underlag för sina beslut.

Kommunfullmäktiges handlingar finns tillgängliga på kommunbiblioteken och på kommunledningskontoret under veckan före sammanträdet. Det går även att nå dem digitalt via vår hemsida under ”Anslagstavlan” alt ”Möten, kallelser, protokoll”.

Du kan prenumerera på kommunfullmäktiges handlingar.

Du kan även titta och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden. Klicka här

Ordinarie sammanträden med kommunfullmäktige år 2023 är:
30 januari
27 februari
27 mars
25 april
29 maj
19  juni
28 augusti
25  september
30  oktober
27  november
18  december
Plats: Skeppet, Varvsgatan 2, Simrishamn, om ingen annan lokal anges.

Vi kan kallas för kommunens “regering” och består av 13 ledamöter och 9 ersättare.

.De partier som inte är representerade i kommunstyrelsen har fått en insynsplats.

Man har inrättat ett Strategiskt utskott bestående av 7 ledamöter och inga ersättare. Utskottet lämnar underlag inför behandling i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen samordnar den kommunala verksamheten, tar hand om planeringsfrågorna och är kommunens verkställande ledning. De ska följa alla frågor som rör kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Alla frågor som ska behandlas av kommunfullmäktige passerar kommunstyrelsen som avger yttrande med förslag till beslut. Kommunstyrelsen verkställer alla fullmäktiges beslut utom i vissa fall då något av specialorganen är verkställande.

I Simrishamn har vi två kommunalråd: kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet som är vice ordförande.

Kommunstyrelsen håller sammanträden en gång i månaden (utom juli).

Sammanträdesdagar för år 2023 är onsdagar klockan 13:00:

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 17 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 6 december

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna, men allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden.

E-postadress till kommunstyrelsen: kommunstyrelsen@simrishamn.se

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Jaennine Olesen (M)
1:e vice ordförande: Christina Brandt (M)
2:e vice ordförande: Christer Grankvist (S)

Byggnadsnämnden
Ordförande: Anders Johnsson (M)
1:e vice ordförande: Mikael Stamming (C)
2:e vice ordförande: Andreas Sjögren (S)

Kommunstyrelsen
Ordförande: Jeanette Ovesson (M)
1:e vice ordförande: Anders Johnsson (M)
2:e vice ordförande: Pia Ingvarsson (S)

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Lotta Hildebrand (L)
1:e vice ordförande: Peter Rimsby (M)
2:e vice ordförande: Per Andersson (S)

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C)
1:e vice ordförande: Johan Ohlson (M)
2:e vice ordförande: Lars Johansson (S)

Socialnämnden
Ordförande: Ingela Bröndel (M)
1:e vice ordförande: Anita Svensson (C)
2:e vice ordförande: Berit Olsson (S)

Valnämnden
Ordförande: Matts Karlsson (M)
Vice ordförande: Ingalill Bjartén (S)