Landsbygdssamordning

I Simrishamns kommun har vi en landsbygdssamordnare som har i uppdrag att utveckla dialogen mellan lokala aktörer på landsbygden och kommunens tjänstepersoner samt politiker. Funktionen är en länk mellan byalag, föreningar samt näringsliv och är en lots in i kommunen för landsbygdsfrågor.

Till kommunens landsbygdssamordnare kan du lämna synpunkter, önskemål och förslag för hur vi kan utveckla byarna tillsammans.

Vill du engagera dig i utvecklingen av din by och få kontinuerlig information om vad som är på gång i kommunens byar? Simrishamns kommun har regelbundna möten med byalagen och engagerade byföreningar, så ett bra sätt att engagera dig är att gå med i din bys aktiva förening eller byalag. Du är också välkommen att höra av dig direkt till landsbygdssamordnare Sandra Kapeller på mail sandra.kapeller@simrishamn.se eller via Kontakt Simrishamn 0414-819000.

För lantbruksrådgivning, kontakta jordbruksverket.