Nu har du chansen att yttra dig om framtidens avfallshantering

Simrishamns och Tomelilla kommuner har genom Österlens Kommunala Renhållningsbolag (Ökrab) tagit fram förslag till ny renhållningsordning. Välkommen att yttra dig om den!

Från avfall till resurs – gemensam kretsloppsplan 2021–2030

Renhållningsordningen består av två delar, den gemensamma kretsloppsplanen (avfallsplan) – från avfall till resurs samt avfallsföreskrifter.

Den gemensamma kretsloppsplanen har tagits fram gemensamt för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorps, Svedala, Tomelilla, Vellinge, Trelleborg och Ystads kommuner.

Avfallsföreskrifterna avses gälla för Simrishamns och Tomelilla kommuner.

Kretsloppsplanen – från avfall till resurs, sträcker sig från 2021 till 2030 och har tre övergripande mål och 24 indikatorer. Målen utgår från kretsloppet för material och produkter samt att resurserna måste användas mer hållbart. Fokus är att gå från avfall till resurser.

De tre målen är:

  • Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030
  • Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030
  • Spillet från kretsloppet har minskat år 2030

Målen i kretsloppsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom Sysav-regionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden.

Samråd och utställning – 1 maj till 15 juni

Mellan den 1 maj och 15 juni 2020 är renhållningsordningen med nya avfallsföreskrifter och ny gemensam kretsloppsplan ute på samråd och utställning i Simrishamn. Som en del av den demokratiska processen, har du som invånare, verksamhet eller annan intressent möjlighet att yttra dig om innehållet och lämna synpunkter.

Förslaget till ny renhållningsordning finns att läsa på:

  • Ökrab, Måsalycke avfallsanläggning, Sankt Olof
  • Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
  • Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2
  • Biblioteksbussen
  • Digitalt, enligt nedan

Så här kan du tycka till

Ange i ämnesfältet/märk kuvertet ”Synpunkter på förslag till ny renhållningsordning”


Aktuella dokument (uppladdade på Tomelilla kommuns hemsida):

Gemensam kretsloppsplan (pdf)

Avfallsföreskrifter (pdf)

Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer (pdf)

Bilaga 2 Projektorganisation, samråd och remiss(pdf)

Bilaga 3 Nulägesbeskrivning (pdf)

Bilaga 4 Nedlagda deponier (pdf)

Bilaga 5 Uppföljning av avfallsplaner och regional kretsloppsplan 2016-2020 (pdf)

Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)

Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys (pdf)

Bilaga 8 Ekonomiska konsekvenser (pdf)

Bilaga 9 Framtida avfallsmängder och infrastruktur (pdf)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close