Ungdomsrådet

Ungdomsrådet finns för att ge barn och unga ökat inflytande i vår kommun och för att bidra till ett ökat intresse för demokratifrågor och politik. Ungdomsrådet ska vara den självklara platsen för samråd före beslut fattas och verka som en remissinstans som bidrar till att säkerställa att ungas perspektiv finns med i beslut som fattas som rör barn och unga.

Hus i 60-talsstil med marina inslag.

Simrishamns kommuns ungdomsråd startades hösten 2023 och består idag av 21 ungdomar.

Ungdomsrådets verksamhet riktar sig till alla ungdomar mellan årskurs sex i grundskolan och årskurs två på gymnasiet, som bor eller studerar i Simrishamns kommun.

Ungdomsrådsrepresentanter, två från vardera skola i kommunen, kommunala och fristående, i den mån det är möjligt, väljs av respektive skola. En representant förväntas sitta i ungdomsrådet i minst ett läsår.

Rådets ordförande är kommunens kommunalråd. Vice ordförande är kommunens oppositionsråd.

Ungdomsrådet har en samordnare som är länken mellan ungdomsrådets representanter, respektive skolas kontaktperson och kommunstyrelsen.

Ungdomsrådets möten sker vid minst fyra tillfällen under ett läsår. Kommande möten äger rum den 25 september och den 20 november.

Vill du komma i kontakt med ungdomsrådet? Skicka ett e-post till ungdomsrådets samordnare Anna Kesar: anna.kesar@simrishamn.se

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret