Kiviks norra gästhamn – underhållsarbete

Den 16/9 påbörjades underhållsarbete av norra gästhamnen i Kivik. Undervattenskonstruktionen kommer att repareras och fixering av en ny krönbalk kommer att utföras.

Arbetet kommer att pågå i 7-9 veckor. Delar av området kommer att vara avstängda och transporter med cement och dyklag kommer att köra vid området.