Begränsad framkomlighet i gamla stan i Simrishamn v.13–v.18

Begränsad framkomlighet på Repslagaregatan, norra Östergatan, del av Stora Rådmansgatan och Gjuteriplan då ny gatubelysning installeras. Schaktnings- och vägarbete kommer pågå mellan v. 13–v. 18.

För mer information maila kontakt@simrishamn.se eller ring 0414-81 90 00.