Begränsad framkomlighet på Branteviksvägen den 21/2

Nya ledningsanslutningar ska anläggas till Brantevik från reningsverket som ligger mellan Brantevik och Simrishamn. Under pågående markarbete kommer det vara begränsad framkomlighet längs Branteviksvägen. För mer information, kontakta Österlen VA, mail: kontakt@osterlenva.se, telefon: 0414-77 78 00.