Branteviksvägen – grävarbete 21 mars-1 juli

En vattenledning ska grävas ner från Skördegatan i Simrishamn till Stengårdens reningsverk i Brantevik.

Frågor?

Hör av dig till Österlen VA.

Österlen VA:s hemsida