Färgaregatan 8 i Borrby – grävarbete 1/1-1/3

Elskåp ska bytas. Vi ber trafikanter att följa skyltning.