Grävarbeten i Gamla stan, Simrishamn mellan den 13/3–29/9 2023

Grävning i gångbanor kommer ske för byte av gatubelysning med tillhörande kabeldragningar. Arbetet kommer att utföras i etapper mellan den 13/3–29/9 2023.

Följande gator kommer beröras under perioden:
Gjuterigatan
Repslagaregatan
Stora Rådmansgatan
Östergatan

För mer information kontakta kontakt@simrishamn.se, telefon: 0414-81 90 00.