I Gislöv – kommunen vill bidra med nya gatlyktor när gamla plockas ner

I nordöstra Gislöv är ett flertal av gatlyktsstolparna som ägs av Eon rötskadade och därför kommer de att plockas ner. Som ett första steg kommer belysningen att plockas ner nu under sommaren. Efter semestern kommer även stolparna att plockas bort och detta arbete beräknas vara klart under sensommaren. Marken där stolparna står ägs inte av kommunen och vägen ägs av trafikverket. Kommunen vill ändå hjälpa till genom att bidra med några nya gatlyktor till området, förutsatt att servitutsavtal kan ingås mellan kommunen och berörda markägare. I nuläget är det oklart hur många gatlyktor som kommer att ersättas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close