Jochum Becks väg 1 i Kivik – renovering och grävarbeten från 12/10 2020 – 30/6 2021

Arbeten

  • Ny servis kommer att sättas in
  • Schaktarbete kommer att utföras
  • Nya ledningar för vatten- och avlopp kommer att installeras
  • Fasadrenoveringsarbete kommer att utföras

Plats

Arbetena kommer att ta plats precis intill ett hus vid korsningen Ola Cappelins väg och Jochum Becks väg.

Trafik

Byggställningar kommer att sättas upp och det kommer att bli trångt att passera för trafikanter. Vi ber alla trafikanter att vara uppmärksamma och följa skyltning.