Kyhlsvägen 12 i Skillinge – grävarbete 3/1-23/4

På Kyhlsvägen 12 i Skillinge kommer schaktarbete att utföras av Österlen VA 3/1-23/4. Anledningen är ett avloppsras.

Vi ber trafikanter att följa skyltning.