Ledningsarbete i Brantevik vecka 39-41

Under vecka 39-41 kommer Eon att utföra ledningsarbete i Brantevik. Berörda gator är Pantaregatan, Västergatans, Östersjögatan och Skonaregatan.

Trafikanter ombeds respektera skyltning.