Lilla Norregatan – grävarbete 19-20 oktober

Schaktarbete för ny fiberanslutning till Lilla Norregatan 1 ska utföras.

Vi ber trafikanter följa skyltning.