Lillevångsgatan i Simrishamn – belysningsarbete vecka 48-52

Gatubelysningen på Lillevångsgatan i Simrishamn kommer att bytas ut. På grund av en föråldrad gatubelysningsanläggning kommer såväl lampor, stolpar som kablar under marken kommer att bytas ut.

Arbetet kommer att pågå från vecka 48-52.

Parkeringsförbud kommer att gälla på olika delar av området under perioden som arbetet pågår. Vi ber trafikanter att följa skyltning.